Нормативная база документов
Дата: 28.01.2010
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження складу Центрального формулярного комітету МОЗ України
№ 58 28.01.2010

Відповідно до Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 815, наказу МОЗ України від 31 березня 2008 р. № 166 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року", наказу МОЗ України від 25.06.2008 р. № 341 "Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року", наказу МОЗ України від 27.07.2009 №529 "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29.10.2009 за №1003/17019 з метою створення державної системи неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити cклад Центрального формулярного комітету МОЗ України (далі - ЦФК), що додається.

2. В.о. директора ДП "Державний фармакологічний центр" МОЗ України (далі - Центр) Чумаку В.Т.
2.1. Забезпечити необхідні умови для роботи ЦФК.
2.2. Організувати ефективну співпрацю та функціональний зв'язок відповідних структурних підрозділів Центру з ЦФК щодо питань експертизи пропозицій щодо внесення до Державного формуляру лікарських засобів, орієнтуючись на їх безпеку, ефективність, взаємодію з іншими лікарськими засобами, вартість та результати порівняльного аналізу.

3. Голові ЦФК Морозову А.М.забезпечити роботу ЦФК у відповідності до Положення про Центральний формулярний комітет МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 27.07.2009 № 529 "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за №1007/17023.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Курищука К. В.

Міністр В.М.Князевич

  Затверджено
Наказ МОЗ України
від 28.01.2010 № 58

СКЛАД
Центрального формулярного комітету
МОЗ України

Президія ЦФК:  
Курищук К. В. - голова Президії ЦФК, заступник Міністра охорони здоров'я України
Константінов Ю. Б. - заступник головиПрезидії ЦФК , директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я МОЗ
Жданова М. П.  - заступник головиПрезидії ЦФК , директор департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ
Моісеєнко P. O. - директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ
Шпак І. В.  - директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ
Карасик В. Г. - заступник директора Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я МОЗ, начальник відділу державної реєстрації лікарських засобів та біопреператів Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я МОЗ
Морозов А. М.  - голова ЦФК , д. м. н., проф., перший заступник директора ДП "Державний фармакологічний центр" МОЗ (далі - Центр), професор кафедри нейрохірургії  Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (далі - НМУ ім. О.О.Богомольця)
Степаненко А. В.  - першийзаступник голови ЦФК , д. м. н., проф., професор кафедри організації медичного забезпечення ЗС Української військово-медичної академії, консультант Центру  
Парій В. Д.  - першийзаступник голови ЦФК , д. м. н., проф., професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів НМУ ім. О.О.Богомольця, консультант Центру
Думенко Т. М.  - заступник голови ЦФК , заступник директора департаменту стандартизації медичних послуг, начальник відділу стандартизації медикаментозного забезпечення Центру
Ковальчук Т. С. - секретар ЦФК, експерт відділу стандартизації медикаментозного забезпечення департаменту стандартизації медичних послуг Центру
Члени ЦФК:    
Баранько О. В. - заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної діяльності департаменту нормативно-правового забезпечення, євроінтеграції та міжнародних зв'язків Центру
Гусева Г. В. - директор департаменту нормативно-правового забезпечення, євроінтеграції та міжнародних зв'язків Центру
Звягінцева Т. В.  - д.м.н., проф., зав. кафедрою фармакології з медичною рецептурою Харківського національного медичного університету, консультант Центру
Зіменковський А. Б.  - д.м.н., проф., зав. кафедрою клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, консультант Центру
Кузьменко К. О. - заступник начальника відділу номенклатури та інструкцій Центру
Москаленко В. Ф.  - д.м.н., проф., чл.-кор. АМН України, ректор НМУ ім. О.О.Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров"я"
Нагорна О. О. - к.м.н., заступник директора департаменту реєстрації (перереєстрації), начальник відділу номенклатури та інструкцій Центру
Педаченко Є. Г.  - д.м.н., проф., чл. - кор. АМН України, керівник відділу ДП "Інстітут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України", консультант Центру
Пилипенко М. П. - провідний фахівець відділу координації нормативної діяльності та юридичної підтримки департаменту нормативно-правового забезпечення, євроінтеграції та міжнародних зв'язків Центру
Свінціцький А. С. - д.м.н., проф., проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця, зав. кафедрою внутрішньої медицини №3 НМУ ім. О.О.Богомольця, консультант Центру
Філіпчук О. О. - головний фахівець відділу стандартизації медикаментозного забезпечення департаменту стандартизації медичних послуг Центру
Хромов М. М. - начальник відділу координації нормативної діяльності та юридичної підтримки департаменту нормативно-правового забезпечення, євроінтеграції та міжнародних зв'язків Центру
Цимбалюк В. І. -д.м.н., проф., чл.-кор. АМН України, заступник директора ДП "Інстітут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України", зав. кафедрою нейрохірургії  НМУ ім. О.О.Богомольця, консультант Центру.
Яковлєва Л. В.  -д.ф.н., проф., зав. кафедрою фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, консультант Центру

Заступник Міністра Курищук К. В.Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3539