Нормативная база документов
Дата: 10.02.2010
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Питання організації лабораторної служби
№ 96 10.02.2010

З метою організації лабораторної служби, покращання роботи лабораторій в Україні, забезпечення наукового супроводу їх роботи та навчання лабораторній справі, відповідно до ст. 20 Закону України ?Основи законодавства України про охорону здоров'я" та положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542

НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, у м. м. Києві та Севастополі міських державних адміністрацій охорони здоров'я:

1.1. Проаналізувати та заслухати на колегіях органів охорони здоров'я питання щодо організації та ефективності діяльності існуючих лабораторій в тому числі їх матеріально-технічного, нормативно-правового та кадрового забезпечення, обсягів необ?рунтованих та дублюючих досліджень

  До 01.04 2010 р

1.2. Внести пропозиції щодо структурної перебудови системи організації лабораторної служби в регіонах з урахуванням особливостей інфраструктури регіону, а також його соціально-економічного розвитку

  До 01.05.2010 р.

2. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М. П.:

2.1. спільно з головним позаштатним спеціалістом МОЗ з клінічної лабораторної діагностики Луньовою Г.Г.розробити проект Концепції Державної цільової програми розвитку лабораторної служби на 2011-2016 роки, передбачивши у ньому, у тому числі впровадження лабораторних інформаційних систем в практику роботи клініко-діагностичних лабораторій.

  До 01.03.2010 р.

2.2. Забезпечити проведення громадського обговорення та подання на затвердження в установленому порядку Концепції Державної цільової програми розвитку лабораторної служби на 2011-2016 роки

  До 01.06.2010 р.

2.3. Надати пропозиції щодо оптимізації мережі клініко-діагностичних лабораторій у пілотних регіональних проектах

  До 01.06.2010 р.

3. Ректору Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Вороненку Ю. В.:

3.1. Розглянути питання створення науково-навчального центру лабораторної справи (далі - Центр) з покладанням на нього, у тому числі наступних функцій:
- внесення пропозицій з питань розвитку лабораторної служби;
- виконання завдань та программ в галузі клінічної лабораторної діагностики;

- розробка і впровадження галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують діяльність клініко-діагностичних лабораторій у відповідності до вимог гармонізованих міжнародних та європейських стандартів, в тому числі:
- методи та методики клінічної лабораторної діагностики;
- функціонування системи забезпечення якості результатів клінічних лабораторних досліджень;
- вимоги до
- реагентів та тест-систем,
- обладнання,
- персоналу;
- процедури акредитації клінічних лабораторій незалежно від форм власності;
- освітньо-кваліфікаційних стандартів в галузі лабораторної діагностики - надання пропозицій щодо створення системи акредитації клініко-діагностичних лабораторій, зокрема референтних клініко-діагностичних лабораторій та центрів випробувань виробів медичного призначення для діагностики in vitro;
- участь у здійсненні контролю за дотриманням клініко-діагностичними лабораторіями вимог стандартів та інших нормативних документів, що регламентують їх діяльність;
- проведення зовнішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень (міжлабораторних порівнянь);
- організаційно-методична підтримка діяльності клініко-діагностичних лабораторій.

3.2. Затвердити структуру, штатний розпис та положення про Центр в установленому порядку.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М. В.:
4.1. Розробити систему безперервної медичної освіти, підготовки кадрів для клініко-діагностичних лабораторій та удосконалити структуру спеціальностей, що відносяться до лабораторної медицини.

  До 01.07.2010 р.

4.2. Підготувати питання щодо організації в вищих медичних навчальних закладах III та IV рівнів акредитації кафедр лабораторної медицини та лабораторних технологій.

  До 01.12.2010 р.

4.3. Започаткувати розробку уніфікованих програм для підготовки студентів медичних університетів з лабораторної медицини відповідно до вимог Болонського процесу.

  До 01.12.2010 р.

4.4. Переглянути навчальний план і програму спеціалізації зі спеціальності "клінічна лабораторна діагностика", затверджених МОЗ України від 10.12.2007 року.

  До 01.01.2011 р.

5. Головному позаштатному спеціалісту з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України Луньовій Г.Г.активізувати роботу фахівців з клінічної лабораторної діагностики та співробітників лабораторій науково-дослідних інститутів у складі клініко-експертних комісій Міністерства охорони здоров'я України.

Постійно

6. Директору Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ України Шпаку І. В., Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П.спільно з головним позаштатним спеціалістом з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України Луньовою Г. Г.:
6.1. Включити в План роботи Міністерства охорони здоров'я України на 2010 рік завдання з розробки та прийняття необхідних гармонізованих стандартів та інших нормативно-правових документів в галузі лабораторної медицини (клінічної лабораторної діагностики).
6.2. Забезпечити розробку та прийняття необхідних гармонізованих до рекомендацій ЄС стандартів та інших нормативно-правових документів в галузі лабораторної медицини (клінічної лабораторної діагностики), зокрема надати пропозиції щодо внесення відповідних змін до щорічного плану національної стандартизації та Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки.

  До 01.03.2010р.

6.3. Надати пропозиції щодо створення міжвідомчої робочої групи зі створення системи акредитації клініко-діагностичних лабораторій та сертифікації обладнання і тест-систем для діагностики in vitro.

  До 01.03.2010 р.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В.В.

Міністр охорони здоров'я України В.М.КнязевичКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3385