Нормативная база документов
Дата: 08.02.2010
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про створення робочої групи з питань виконання, моніторингу та супроводу заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
№ 79 08.02.2010

З метою забезпечення дієвого механізму виконання, моніторингу та супроводу заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1020,

НАКАЗУЮ:

Створити робочу групу з питань виконання, моніторингу та супроводу заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (далі - Робоча група).

Затвердити персональний склад Робочої групи, що додається.

Затвердити Положення про Робочу групу, що додається.

Робочій групі розробити проект Плану заходів МОЗ з виконання заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.

Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від 08.02.2010 № 79

Персональний склад Робочої групи з питань виконання, моніторингу та
супроводу заходів Державної цільової науково-технічної програми
впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
Лазоришинець В. В. - Перший заступник Міністра, голова робочої групи
Слабкий Г. О. - директор ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, заступник голови робочої групи
Авраменко В.І. - в.о. директора Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, заступник голови робочої групи
Кривенко Є. М. - науковий співробітник ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, секретар робочої групи

Члени робочої групи:
Висоцька О. І. - директор Українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Голубчиков М. В. - начальник Центру медичної статистики МОЗ України
Дикан І. М. - директор Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України (за згодою)
Динник О. Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з телекомунікаційних технологій
Коваленко О. С. - завідувач відділу медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (за згодою)
- завідувач сектору науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
Левицький О.І. - директор Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Лихотоп Р.Й. - заступник директора Адміністративного департаменту - начальник
Осташко В. Г. - головний лікар Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України

Директор
Адміністративного департаменту

В.Й.Бачинський

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від 08.02.2010 № 79

ПОЛОЖЕННЯ про Робочу групу з питань виконання, моніторингу та супроводу заходів
Державної цільової науково-технічної програми впровадження
і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки

1. Робоча група з питань виконання, моніторингу та супроводу заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при Міністерстві охорони здоров'я України на період до 2013 року з метою координації виконання заходів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (далі - Заходи).

2. Основні завдання Робочої групи:
- координація діяльності органів, закладів, установ та організацій охорони здоров'я з виконання Заходів;
- моніторинг стану виконання Заходів;
- аналіз стану виконання Заходів;
- аналіз пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Заходів;
- співпраця з НАН та МОН України щодо реалізації Заходів.

3. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від органів та закладів охорони здоров'я, установ та організацій - виконавців Заходів у рамках їх реалізації необхідні матеріали та інформацію;
- утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів та закладів охорони здоров'я, установ і організацій, вчених, фахівців, представників об'єднань громадян (за згодою);
- надавати пропозиції МОЗ щодо змін та доповнень до Заходів, їх фінансового забезпечення.

4. Робоча група утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та членів Робочої групи. При необхідності за пропозицією голови склад Робочої групи може бути зміненим та доповненим, що має бути затверджено наказом МОЗ.

5. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

6. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів, оформляються протоколами, які підписує голова Робочої групи та секретар, мають рекомендаційний характер і в разі потреби надсилаються головним розпорядникам бюджетних коштів, які є виконавцями Заходів.

8. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України.

Директор
Адміністративного департаменту

В.Й.Бачинський



Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3518