Нормативная база документов
Дата: 05.02.2010
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Щодо проведення колегії МОЗ України з оптимізації ПМСД
№ 77 05.02.2010

З метою проведення колегії МОЗ України "Досягнення мети первинної медико-санітарної допомоги: доступність та якість медичної допомоги" (далі - Колегія)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Склад робочої групи з питань організації проведення Колегії (далі - Робоча група), що додається.
1.2. План заходів з питань підготовки та організації проведення Колегії, що додається.

2. Дозволити Робочій групі, у разі потреби, залучати необхідних спеціалістів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Міністр В.М.Князевич

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від "05" 02.2010 № 77

Склад
робочої групи з питань організації проведення колегії МОЗ України
"Досягнення мети первинної медико-санітарної допомоги:
доступність та якість медичної допомоги"

1.
Бідний Валерій Григорович заступник Міністра охорони здоров'я України, голова робочої групи
2. Яковенко Ігор Валентинович заступник Міністра охорони здоров'я України, співголова
3. Артамонов Олександр Володимирович директор ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України
4. Банчук Микола Васильович директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України
5. Бачинський Валерій Йосипович директор Адміністративного департаменту МОЗ України
6. Вороненко Юрій Васильович ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України
7. Голубчиков Михайло Васильович директор Центру медичної статистики МОЗ України
8. Гордон Людмила Миколаївна керівник прес-центру МОЗ України, прес-секретар Міністра охорони здоров'я України
9. Девко Валерій Федорович директор ДУО "Політехмед" МОЗ України
10. Жданова Мирослава Петрівна директор Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України
11. Єфіменко Олена Володимирівна начальник Управління супроводу державних програм МОЗ України
12. Константінов Юрій Борисович директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я МОЗ України
13. Крушинська Зоя Григорівна заступник директора Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України - начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги, організації медичної допомоги селянам
14. Левицький Олег Іванович директор Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України
15. Матюха Лариса Федорівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина", доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України
16. Моісеєнко Раїса Олександрівна директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
17. Москаленко Віталій Федорович ректор Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я"
18. Острополець Наталія Андріївна завідувач сектором сімейної медицини Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України
19. Підгорна Людмила Михайлівна начальник Управління економіки страхування МОЗ України
20. Петренко Микола Якович директор ДП для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України
21. Слабкий Геннадій Олексійович директор ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України
22. Шпак Ігор Вікторович директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ України

Заступник Міністра В.Г.Бідний

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від "05" 02.2010 № 77

План
заходів з питань підготовки та організації проведення
колегії МОЗ України "Досягнення мети первинної медико-санітарної допомоги: доступність та якість медичної допомоги"
№ п/п Захід Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Підготовка та надання Департаменту розвитку медичної допомоги інформаційно-аналітичних матеріалів з питань первинної медико-санітарної допомоги та пропозиції до проекту рішення Колегії до 12.02.2010 Моісеєнко Р. О. Банчук М. В. Левицький О. І. Константінов Ю. Б. Голубчиков М. В. Підгорна Л. М. Матюха. Ф.
2. Узагальнення, опрацювання та підготовлення пакету інформаційних матеріалів та проекту рішення до 20.02.2010 Слабкий Г. О. Жданова М. П. Моісеєнко Р.О. Голубчиков М. В. Матюха Л. Ф.
3. Підготовлення тез виступу та слайдів від МОЗ на засідання Колегії до 25.02.2010 Слабкий Г. О. Жданова М. П. Моісеєнко Р.О. Матюха Л. Ф. Голубчиков М. В. Артамонов О. В.
4. Складення списків членів та учасників Колегії до 15.02.2010 Бачинський В.Й. Черкашина Л. В. Жданова М. П. Моісеєнко Р. О. Банчук М. В.
5. Підготовка регламенту засідання Колегії та узгодження списку виступаючих до 15.02.2010 Бачинський В.Й. Черкашина Л. В. Жданова М. П. Моісеєнко Р. О.
6. Тиражування інформаційних матеріалів до 25.02.2010 Слабкий Г. О. Чумак В. Т. Девко В. Ф. Петренко М. Я.
7. Підготовка пакетів для учасників колегії з роздатковими матеріалами до 01.03.2010 Слабкий Г. О. Жданова М. П. Девко В. Ф.
8. Підготовка списків лікарів загальної практики-сімейної медицини та молодших спеціалістів з медичною освітою із загальної практики - сімейної медицини для нагородження та підготовка нагород до 15.02.2010 Жданова М.П. Матюха Л. Ф. Банчук М. В.
9. Надання Відділу із забезпечення діяльності Міністра всього пакету матеріалів по Колегії до 01.03.2010 Бачинський В.Й. Черкашина Л. В. Жданова М. П. Моісеєнко Р. О. Слабкий Г. О. Матюха Л. Ф.
10. Забезпечення участі членів та запрошених на засіданні Колегії під час проведення колегії Бачинський В.Й. Черкащина Л.В. Жданова М. П. Моісенко Р. О. Банчук М. В. Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Ректори вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти
11. Реєстрація членів та запрошених на засідання Колегії під час проведення колегії Бачинський В.Й. Черкашина Л. В.
12. Зустріч, розміщення та супровід учасників членів та запрошених на засідання Колегії під час проведення колегії Бачинський В.Й. Черкашина Л. В.
13. Технічна підтримка проведення засідання Колегії (підготовка зали, мультимедійний супровід тощо) під час проведення колегії Бачинський В.Й. Черкашина Л. В. Артамонов О. В.
14. Організація виставки медичного обладнання, виробів медичного призначення, транспортних засобів та лікарських засобів під час проведення колегії Контантінов Ю. Б. Девко В. Ф. Петренко М. Я.
15. Організація виставки досягнень у системі охорони здоров'я, зокрема по первинній медико-санітарній допомозі, у розрізі регіонів та в цілому по Україні під час проведення колегії Бачинський В.Й. Жданова М.П. Моісеєнко Р. О. Банчук М. В. Слабкий Г. О. Матюха Л. Ф. Територіальні органи охорони здоров'я
16. Організація прес-конференції у рамках засідання Колегії з актуальних питань розвитку галузі охорони здоров'я, зокрема первинної медико-санітарної допомоги під час проведення колегії Гордон Л. М.

Заступник Міністра В.Г.БіднийКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3206