Нормативная база документов
Дата: 07.12.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "провізор" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю "фармація"
№ 930 07.12.2009

Відповідно до України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 17.02.2004 № 199 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу МОЗ України від 24.02.2000 № 35 "Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2000 за № 370/4591 та наказу МОН України від 09.07.2009 № 642 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "провізор" у навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110201 "фармація" (далі - навчальний план) (додається) та ввести у навчальний процес з 2009-2010 навчального року.

2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І.С.організувати розробку навчально-методичної документації відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення навчального процесу.

3. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації:

3.1. Ввести в навчальний процес підготовки навчальний план і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін;

3.2. У 2009-2010 навчальному році (на перехідному етапі введення навчального плану) викладання дисциплін 1-го курсу здійснювати за формою організації навчального процесу з відповідними формами підсумкового контролю знань, що діяли у 2008-2009 навчальному році. З 2010-2011 навчального року забезпечити введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, починаючи з 1-го курсу прийому 2010-2011 навчального року та 2-го курсу прийому 2009-2010 навчального року;

3.3. На перехідний період введення навчального плану у 2009-2010 навчальному році дозволити проведення додаткових занять з метою ліквідації різниці між навчальним планом, що вводиться та навчальним планом, що діяв до 2009-2010 навчального року;

3.4. Забезпечити організацію підготовки викладацького складу, навчально-методичної документації кафедр для своєчасного запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич

 
Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3327