Нормативная база документов
Дата: 18.12.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про склад Конкурсної комісії МОЗ України з оцінки наукових проектів
№ 948 18.12.2009

Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", наказу МОЗ від 26.10.2009 № 776 "Про планування тематики на 2010 рік та прийняття результатів науково-дослідних робіт за 2009 рік" з метою оцінки та відбору наукових проектів, направлених на виконання пріоритетних для галузі охорони здоров'я наукових досліджень і розробок,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Конкурсної комісії МОЗ України з оцінки наукових проектів (далі - Конкурсна комісія), що додається.

2. Голові Конкурсної комісії Лазоришинцю В.В.затвердити графік її роботи і після завершення розгляду наукових проектів підготувати та подати на затвердження Міністру охорони здоров'я України перелік науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись у 2010 році за кошти державного бюджету.

3. Керівникам науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:
3.1. Відрядити для участі у роботі Конкурсної комісії працівників відповідних установ і закладів.
3.2. Відповідно до графіку роботи Конкурсної комісії організувати підготовку матеріалів щодо планування наукових досліджень і розробок на 2010 рік.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ від 28.11.2008 № 699 "Про склад Конкурсної комісії МОЗ України з оцінки наукових проектів ".

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МОЗ України
від 15.12.2009 № 948

Склад
Конкурсної комісії МОЗ України
з оцінки наукових проектів

Лазоришинець В. В. - голова Комісії,  Перший заступник Міністра охорони здоров'я;
Банчук М.В.   - заступник голови Комісії, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України;
Розенфельд Л. Г - заступник голови Комісії, голова Вченої ради МОЗ України
Жданова М. П. - директор Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України;
Моісеєнко Р.О.  - директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України; 
Мухарська Л.М.  - в.о. директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України; 
Левицький О. І. - директор Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України; 
Шпак І. В. - директор Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ України;
Константінов Ю. Б. - директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я МОЗ Укарїни;
Марунич В.В.  - начальник Відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України; 
Волосовець О. П. - заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України , начальник відділу освіти; 
Ємець П.В.  - начальник відділу планування та фінансування видатків закладів освіти, науки, культури та санепідслужби, економічної діяльності державних підприємств та суб'єктів господарювання Департаменту економіки, фінансової і бухгалтерської звітності МОЗ України; 
Кочет О.М.     - завідуючий сектором науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України;
Чебан В. І.  - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Соціальна гігієна", директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України; 
Петрашенко П. Р. - головний спеціаліст сектору науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України; 
Єльчиць Т. В. - секретар комісії, завідувач відділення проблем планування і координації наукових досліджень в охороні здоров'я Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України";
Бережний В. В.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей "Педіатрія" та "Підліткова терапія", завідувач кафедри педіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України;
Вієвський А.М.    - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Наркологія"; 
Горовенко Н.Г.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Медична генетика", завідувач кафедри медичної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України; 
Драннік Г.М.  - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Клінічна імунологія та алергологія", завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України;
Камінський В.В.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Акушерство та гінекологія", завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України; 
Коваленко В. М. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Терапія, кардіологія, ревматологія", директор Інституту кардіології імені М.Д.Стражеско АМН України, завідувач кафедри терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України;
Кухарчук О. Л.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Трансплантологія", директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України;  
Мішалов В. Г. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Судинна хірургія", член Вченої ради МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України;
Мішалов В.Д. - член Вченої ради МОЗ України, завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України;
Павленко О.В.  - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Стоматологія", завідувач кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України;  
Проданчук М. Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань гігієни, директор Державного підприємства "Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя";
Резніков О.Г.  - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Патологічна фізіологія та імунологія", завідувач відділом ендокринології репродукції та адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка АМН України;
Тронько М. Д. - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Ендокринологія", директор Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка АМН України.
Фомін П.Д.    - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Хірургія", член Вченої ради МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України;
Чекман І. С. - завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
Широбоков В.П.  - голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Вірусологія та мікробіологія", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Бактеріологія і вірусологія", завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України;
Щепотін І. Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Онкологія", директор Державної установи "Національний інститут раку" МОЗ України;

Директор Департаменту Кадрової політики, освіти і  науки М.В.Банчук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МОЗ України
від 15.12.2009 № 948

ГРАФІК
роботи Конкурсної комісії МОЗ України
з оцінки наукових проектів

№ п/п Назва установи Дата засідання комісії Примітки
1 Український інститут громадського здоров'я 15.12.09  
2 Національний інститут раку    
3 Український НДІ соціальної та судової психіатрії та наркології    
4 Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  
5 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин    
6 Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи    
7 Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії    
8 Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин    
9 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця  
10 Дніпропетровська державна медична академія    
11 Національний фармацевтичний університет  
       
       
1 Харківська медична академія післядипломної освіти 16.12.09  
2 Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності  
3 Український державний НДІ реабілітації інвалідів  
4 ДП "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування"  
5 Український НДІ медичної реабілітації та курортології    
6 Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії  
7 Харківський центр серцево-судинної хірургії  
8 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова  
9 Луганський державний медичний університет  
       
     
1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 17.12.09  
2 Запорізький державний медичний університет  
3 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького  
4 Українська медична стоматологічна академія  
5 Запорізька медична академія післядипломної освіти  
6 Український науково-дослідний протичумний інститут  
7 ДП НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості  
8 ДП НДІ промислової медицини    
9 Буковинський державний медичний університет  
10 Івано-Франківська державна медична академія  
11 Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського    
       
       
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка 18.12.09  
2 Одеський державний медичний університет  
3 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського    
4 Харківський національний медичний університет    
5 Харківська медична академія післядипломної освіти  
6 Львівський НДІ епідеміології та гігієни  
7 Українське науково-практичне об'єднання "Реабілітація"  
8 ДП НДІ медико-екологічних проблем  
9 ДП Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя  
10 Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ    
11 ДП Український НДІ медицини транспорту  

Директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В.БанчукКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.2546