Нормативная база документов
Дата: 03.12.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про заходи МОЗ за результатами перевірки Міністерством юстиції України стану організації правової роботи у Міністерстві охорони здоров'я України
№ 871 03.12.2009

З метою усунення недоліків та вжиття заходів з покращення організації правової роботи у Міністерстві охорони здоров'я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ за результатами перевірки Міністерством юстиції України стану організації правової роботи у Міністерстві охорони здоров'я України (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі МОЗ, Голові Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.08.2006 № 562 "Про заходи МОЗ за результатами перевірки Міністерством юстиції України стану організації правової роботи та додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів".

4. Директору Адміністративного департаменту Бачинському В.Й. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі МОЗ, Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 26.11.2009 № 871

План заходів МОЗ
за результатами перевірки Міністерством юстиції України
стану організації правової роботи у Міністерстві охорони здоров'я України

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Організувати та провести семінар-навчання щодо вивчення службовцями МОЗ Інструкції з діловодства Міністерства охорони здоров'я України (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.02.98 № 20 зі змінами) (далі - Інструкція), Регламенту роботи апарату Міністерства охорони здоров'я України (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.07 № 884) До 01.03.2010 Адміністративний департамент Департамент кадрової політики, освіти і науки Юридичне управління Структурні підрозділи МОЗ
2. Розглядати питання правової роботи та додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів на апаратних нарадах та засіданнях Колегії МОЗ Згідно з планами Юридичне управління Адміністративний департамент Структурні підрозділи МОЗ
3. Розробити порядок призначення на посаду керівника юридичної служби підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби з контролю якості лікарських засобів До 20.01.2010 Юридичне управління Департамент кадрової політики, освіти і науки
4. Забезпечити візування проектів усіх договорів Юридичним управлінням Постійно Відділ тендерних процедур Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності Управління моніторингу супроводу та державних програм Юридичне управління
5. Забезпечити підвищення якості нормопроектувальної техніки при роботі з проектами нормативно-правових актів Постійно Юридичне управління Структурні підрозділи МОЗ
6. Розробити порядок підготовки проектів нормативно-правових актів в МОЗ До 15.02.2010 Юридичне управління
7. Проводити юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та підготовку юридичних висновків до проектів нормативно-правових актів МОЗ Постійно Юридичне управління
8. Здійснювати аналіз результатів претензійно-позовної роботи МОЗ та підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства охорони здоров'я України, узагальнення судової практики Щоквартально до 20 числа Юридичне управління
9. Суворо дотримуватись вимог законодавства про працю при підготовці наказів з кадрових питань. Забезпечити облік наказів про відрядження Постійно Департамент кадрової політики, освіти та науки Адміністративний департамент Юридичне управління
10. Забезпечити візування проектів наказів відповідно до вимог п. 4.3, 4.5 Інструкції, п.4.5 Регламенту роботи апарату Міністерства охорони здоров'я України Постійно Адміністративний департамент Юридичне управління Структурні підрозділи МОЗ
11. Забезпечити додержання підпунктів 3.3.5, 3.3.6 Інструкції щодо реєстрації документів в межах груп залежно від назви виду, автора і змісту   Постійно   Адміністративний департамент Департамент кадрової політики, освіти та науки Сектор контролю апарату Юридичне управління Структурні підрозділи МОЗ
12. Забезпечити надання Мін'юсту достовірної інформації про стан правової роботи МОЗ на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади"   Кожного півріччя до 10.01 та 10.07 Юридичне управління
13. Забезпечити планування діяльності згідно з квартальними або місячними планами   Щоквартально або щомісячно Юридичне управління
14. Проводити інформаційно-довідкову роботу з питань законодавства та оперативного доведення до керівництва Міністерства інформації про зміни в законодавстві, рекомендацій Міністерства юстиції України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду України, здійснювати підготовку довідкових матеріалів з питань законодавства, надавати працівникам Міністерства консультації з правових питань, що стосуються виконання службових обов'язків Постійно Юридичне управління Відділ стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення
15. Забезпечити участь працівників Юридичного управління та відповідальних працівників структурних підрозділів в семінарах Мін'юсту України. Забезпечити планування фінансування навчання та підвищення кваліфікації працівників Юридичного управління МОЗ, юридичних служб підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства охорони здоров'я України Постійно Департамент кадрової політики, освіти та науки Юридичне управління Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності Структурні підрозділи МОЗ Керівники підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі МОЗ
16. Здійснити перевірки стану правової роботи юридичних служб підпорядкованих підприємств, установ, організацій, урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства охорони здоров'я України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Згідно з планами Юридичне управління
17. Переглядати, аналізувати та своєчасно готувати пропозиції по внесенню змін до номенклатури справ структурних підрозділів та Міністерства охорони здоров'я України відповідно до вимог п. 7.1 Інструкції Щорічно до 31.11 Адміністративний департамент Юридичне управління Структурні підрозділи МОЗ
18. Забезпечити систематичний контроль за виконанням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, щодо постійного перегляду виданих нормативно-правових актів Постійно Юридичне управління ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
19. Розробити Порядок перегляду нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України До 20.01.2010 Юридичне управління
20. Дотримуватись вимог Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804 Постійно Департамент кадрової політики, освіти та науки Юридичне управління
21. Підтримувати нормативно-правові акти МОЗ в контрольному стані. Постійно Адміністративний департамент Сектор контролю апарату
22. Забезпечити процедуру ознайомлення працівників з наказами по основній діяльності. Постійно Адміністративний департамент Сектор контролю апарату
23. Забезпечити облік роз'яснень чинного законодавства Постійно Юридичне управління
24. З метою поліпшення стану правової роботи МОЗ та галузі в цілому вирішити питання щодо заповнення вакантних посад Юридичного управління МОЗ До 01.02.2010 Департамент кадрової політики, освіти та науки Юридичне управління Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Начальник Юридичного управління В.М.БроноваКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.682