Нормативная база документов
Дата: 19.11.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про удосконалення системи підготовки з надання першої невідкладної медичної допомоги
№ 833 19.11.2009

На виконання заходу 1 завдання 8 Завдань і заходів з виконання Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 № 1290, та відповідно до наказу МОЗ України від 02.03.2009 № 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.05.2009 за № 445/16461,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити навчально-тренувальні програми підготовки та підвищення кваліфікації з надання першої невідкладної медичної допомоги немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги, трьох рівнів (додаються).

2. Директору Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рощіну Г.Г.забезпечити методичну допомогу з питань впровадження затверджених програм в навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Юрченка В.Д.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 13.11.2009 № 833

Навчально-тренувальні програми
підготовки та підвищення кваліфікації з надання першої
невідкладної медичної допомоги немедичних працівників,
професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги, трьох рівнів

Загальна частина

Ці навчально-тренувальні програми підготовки та підвищення кваліфікації з надання першої невідкладної медичної допомоги немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги, трьох рівнів (далі - програми підготовки, програми підвищення кваліфікації) розроблені на виконання Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 № 1290, та відповідно до наказу МОЗ України від 02.03.2009 № 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.05.2009 за № 445/16461.

Підготовка немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги (далі - працівників), передбачає набуття теоретичних знань і оволодіння практичними навичками з надання першої невідкладної медичної допомоги (далі - першої допомоги).

Програми підготовки та відповідні програми підвищення кваліфікації розроблені з урахуванням основних вимог міжнародних програм "Основи підтримки життя", "Початкова професійна підтримка життя", "Професійна підтримка життя" щодо володіння працівників навичками надання першої допомоги трьох рівнів.

Програми підготовки І, ІІ, ІІІ рівнів мають відповідно 12, 48, 120 навчальних годин. Підвищення кваліфікації проводиться також за програмами І, ІІ, ІІІ рівнів за кількістю навчальних годин 6, 18, 30.

Програми підготовки та програми підвищення кваліфікації містять основні складові частини:
- навчальний тематичний план;
- зміст навчальної програми;
- перелік практичних навичок, якими повинен володіти працівник після проходження навчання.

Програми мають ключовий компонент, який є необхідним мінімумом. Може використовуватись додатковий матеріал, враховуючи особливості закладу, де проводяться навчання та контингент слухачів.

При потребі в навчальні тематичні плани може вноситися корекція в межах до 15 % від загального числа навчальних годин без скорочення кількості годин, передбачених даною програмою.

Програми складені за блоковою схемою, де розділ є складовою частиною курсу і включає кілька тем. Тема є частиною розділу, яка об'єднує ряд конкретних достатньо вузьких теоретичних і практичних навичок, кожний з яких є елементом теми і програми в цілому.

Усі складові частини програм кодуються. На перше місце ставиться код розділу, далі послідовно - код теми, елементу.

Для виконання програм використовуються наступні види занять: лекції, практичні заняття, рішення ситуаційних задач, навчальні тренування. Співвідношення теоретичної та практичної частини програм підготовки складає близько 1:3.

Практичні заняття та навчальні тренування проводяться з групою у складі 8-10 чоловік. Після завершення курсу підготовки або підвищення кваліфікації проводиться іспит, що передбачає перевірку теоретичних знань методом тестування та відпрацювання прийомів практичних навичок з основних розділів програми.

Директор Департаменту
розвиткумедичної допомоги

М.П. Жданова
Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3421