Нормативная база документов
Дата: 20.11.2008
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

20.11.2008  № 668

Про затвердження Формулярного довідника з використання лікарських засобів в ревматології

На виконання Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 року № 1162, з метою створення державної системи неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Формулярний довідник з використання лікарських засобів у ревматології (додається).

2. Директору Державного підприємства "Державний фармакологічний центр" МОЗ України забезпечити публікацію формулярного довідника, зазначеному в п.1 цього наказу в складі Формулярного керівництва з використання лікарських засобів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

20.11.2008 № 668

ФОРМУЛЯРНИЙ ДОВІДНИК

із використання лікарських засобів у ревматології

РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

1. ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА

2. ІМУНОСУПРЕСАНТИ

3. СТРУКТУРНІ АНАЛОГИ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ

4. АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ

5. ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ПРЕПАРАТИ

6. БІОЛОГІЧНІ АГЕНТИ

6.1. Інгібітори фактору некрозу пухлин (альфа) (ФНП-(альфа)

6.2. Анти-CD-20-агенти

7. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

7.1. НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ

7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки

7.1.2. Похідні пропіонової кислоти

7.1.3. Оксиками

7.1.4. Інші протизапальні засоби

7.1.5. Коксиби

7.1.6. Інші нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби

7.1.7. Специфічні протиревматичні засоби

7.2. Засоби, що застосуваються для лікування подагри

7.3. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

7.3.1. Бісфосфонати

7.3.2. Стронцію ранелат

7.3.3. Препарати кальцитоніну

8. АНАЛЬГЕТИКИ

8.1. Опіоїди

8.2. Інші анальгетики та антипіретики

8.2.1. Аніліди

9. ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

10. МІОРЕЛАКСАНТИ

10.1. Міорелаксанти з центральним механізмом дії

10.2. Інші міорелаксанти центральної дії

11. ФЕРМЕНТИ. Трипсин, комбінації

12. ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА

13. ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ

13.1. Простагландини

Основні позначення та скорочення

AUC - площа на графіку під кривою "концентрація-час"

    C     - максимальна концентрація в плазмі

     макс

pH - водневий показник

Hb - рівень гемоглобін

    T    - період напівіснування

     1/2

t - температура

АГ - артеріальна гіпертензія

АЛТ - аланінамінотрансфераза

амп. - ампула

АР - алергічні реакції

АСТ - аспартатамінотрансфераза

АТ - артеріальний тиск

БА - бронхіальна астма

в/в - внутрішньовенне введення

в/м - внутрішньом'язеве введення

ГК - глюкокортикостероїди

г. - гострий

год - година

ІМ - інфаркт міокарда

ІХС - ішемічна хвороба серця

капс. - капсули

крап. - краплі

КФК - креатинфосфокіназа

ЛЗ - лікарський засіб

ЛФ - лужна фосфатаза

МПД - максимально переносима доза

НПЗЗ - нестероїдні протизапальні засоби

п/ш - підшкірне введення

РА - ревматоїдний артрит

р/добу - кількість разів на добу

р-н - розчин

с-м - синдром

СНІД - синдром набутого імунодефіциту

табл. - таблетки

фл. - флакон

хв - хвилина

хр. - хронічний

ЦД - цукровий діабет

ЦНС - центральна нервова система

ШКТ - шлунково-кишковий тракт

1. ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА

- Сульфасалазин (Sulfasalazine)* (див. також розділ "Гастроентерологія. Лікарські засоби")

Показання для застосування ЛЗ: системне лікування РА у дорослих, ювенільного полі- або олігосуглобового РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу підбирається індивідуально, залежно від чутливості пацієнта до препарату і відповіді на лікування; пацієнтам, які раніше не приймали препарат, рекомендується підвищувати дозу поступово протягом перших 9 днів; табл. слід ковтати цілими, переважно після їди; системне лікування РА у дорослих і ювенільного РА (при поліартриті чи олігоартриті) - початкова доза становить 500 мг/добу, її збільшують щотижня на 500 мг, до досягнення дози 2 г/добу (добову дозу слід розділити на 2-4 прийоми); у деяких пацієнтів клінічний ефект може бути досягнутий через 12 тижнів застосування препарату; якщо клінічний ефект після 12 тижнів застосування недостатній, добова доза може бути збільшена до 3 г/добу; діти (6 років і старше) (ювенільний РА): 30-75 мг/кг/добу в два прийоми; МПД становить 2 г/добу; з метою зменшення ризику можливих шлунково-кишкових небажаних ефектів лікування слід розпочинати з 1/4-1/3 запланованої підтримуючої дози та підвищувати її щотижня з досягненням підтримуючої дози протягом місяця.

2. ІМУНОСУПРЕСАНТИ

- Азатіоприн (Azathioprine)* (див. також п.1.13.3. розділу "Імуномодулятори та протиалергічні засоби")

Показання для застосування ЛЗ: монотерапія або у комбінації з кортикостероїдами та/або іншими препаратами (що може включати зменшення дози або відміну кортикостероїдів) при тяжкий перебігу РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: загалом початкова доза становить 1-3 мг/кг/добу і повинна уточнюватись у цих межах залежно від клінічної відповіді (яка проявляється через тижні або місяці лікування) та гематологічної толерантності; при появі терапевтичного ефекту підтримуюча доза зменшується до рівня, при якому цей терапевтичний ефект підтримується; при відсутності терапевтичного ефекту через 3 місяці лікування слід переглянути доцільність призначення азатіоприном; підтримуюча доза може бути у межах 1-3 мг/кг/добу, залежно від клінічного стану та індивідуальної відповіді пацієнта, включаючи гематологічну толерантність.

- Лефлуномід (Leflunomide)* (див. також п.1.13.2. розділу "Імуномодулятори та протиалергічні засоби")

Показання для застосування ЛЗ: активна фаза РА у дорослих пацієнтів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається в якості "хворобо-модифікуючого антиревматичного засобу" (ХМАРЗ); терапія лефлуномідом починається з дози насичення, яка дорівнює 100 мг 1 р/добу дорослим протягом трьох днів; надалі рекомендована підтримуюча доза становить 20 мг 1 р/добу при РА; якщо підтримуюча доза 20 мг погано переноситься пацієнтом, доза може бути зменшена до 10 мг 1 р/добу; лікувальний ефект починає виявлятися через 4-6 тижнів від початку лікування і може посилюватись протягом 4-6 місяців від початку лікування.

3. СТРУКТУРНІ АНАЛОГИ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ

- Метотрексат (Methotrexate)* (див. також п.1.2. розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

Показання для застосування ЛЗ: активний РА у дорослих.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза - 7,5 мг один раз на тиждень; при РА терапевтичний ефект звичайно відмічається вже через 6 тижнів, після чого стан пацієнтів продовжує поліпшуватися ще 12 і більше тижнів; якщо через 6-8 тижнів терапії ознак поліпшення, а також ознак токсичних ефектів немає, дози можна поступово збільшувати на 2,5 мг на тиждень; звичайно оптимальна тижнева доза знаходиться у межах 7,5-16 мг, але вона не повинна перевищувати 20 м; якщо ефекту немає після 8 тижнів лікування у МПД, препарат має бути відмінений; після досягнення терапевтичного ефекту дози препарату мають бути знижені до найнижчого можливого рівня; оптимальна тривалість терапії метотрексатом поки що не визначена, однак попередні дані свідчать про збереження початкового ефекту щонайменше протягом 2 років у разі прийняття підтримуючих доз; після припинення лікування метотрексатом симптоми хвороби можуть повертатися через 3-6 тижнів.

4. АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ

- Циклофосфамід (Cyclophosphamide)* (див. також п.1.1. розділу "Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень")

Показання для застосування ЛЗ: РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування починають із в/в введення 200 мг, 500 мг або 1 г у вигляді порошку для приготування р-ну для ін'єкцій; у разі неможливості в/в введення, а також при довготривалій терапії можна застосовувати драже; драже слід приймати ранком, не розжовуючи та запиваючи достатньою кількістю рідини; дозування повинно підбиратись для кожного пацієнта індивідуально; якщо не призначено інакше, для безперервної монотерапії циклофосфамідом рекомендується 1-4 драже (50-200 мг) на добу; за необхідності може бути призначена більша кількість драже; при спільному призначенні інших цитостатиків аналогічної токсичності може стати необхідним зниження дози або подовження пауз у лікуванні препаратом.

5. ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ПРЕПАРАТИ

- Хлорохін (Chloroguine)* (див. також п.5.1. розділу "Протимікробні та антигельмінтні засоби")

Показання для застосування ЛЗ: додатковий ЛЗ при лікуванні РА, червоного вовчака, фотодерматозів та порфірії.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при РА та червоному вовчаку дорослим рекомендовано приймати по 250 мг/добу; терапевтичний ефект виявляється, як правило, на 4-му тижні лікування; після досягнення максимального ефекту дозу препарату можна зменшити.

- Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)*

Фармакотерапевтична група: P01BA02 - протималярійні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:    терапевтичний    ефект   зумовлений   взаємодією   із

сульфгідрильними    групами,    зміною    активності    ферментів;

зв'язуванням   з   ДНК;   стабілізацією   лізосомальних   мембран;

інгібуванням створення простагландину;  хемотаксисом і фагоцитозом

поліморфноядерних   клітин;   можливо   втручанням   у  вироблення

моноцитами    інтерлейкіну    1    і    інгібування    вивільнення

нейтрофілсупероксиду;  завдяки внутрішньоклітинній концентрації та

підвищенню    pH    внутрішньоклітинних     кислотних     пухирців

гідроксихлорохін  має  як  антипротозойну,  так  і  антиревматичну

активність;  швидко всмоктується після перорального прийому;  його

середня біодоступність     становить     близько    74%;    широко

розподіляється в організмі, накопичується всередині клітин крові й

інших тканин,  таких як печінка,  легені,  нирки та очі; у печінці

частково  перетворюється  в  активні  етильовані   метаболіти   та

виділяється в  основному  через  нирки  (23-25%  -  у  незміненому

вигляді),  а також з жовчю;  виділення препарату повільне,  T    -

                                                            1/2

близько  50 днів (суцільна кров) і 32 дня (плазма;  проникає крізь

плацентарний бар'єр і, можливо, потрапляє в грудне молоко.

Показання для застосування ЛЗ: системний червоний вовчак; дискоїдний червоний вовчак; РА; ювенільний хр. артрит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовувати перорально; ревматичні захворювання - для досягнення терапевтичного ефекту необхідно кілька тижнів (препарат має кумулятивну дію); якщо протягом 6 місяців стан хворого не поліпшується, застосування препарату слід припинити, так як незначні побічні ефекти можуть виявлятися відносно рано; РА - для дорослих початкова доза становить 400-600 мг/добу, підтримуюча доза - 200-400 мг/добу; ювенільний хр. артрит - доза не повинна перевищувати 6,5 мг/кг або 400 мг/добу, призначати необхідно найменшу дозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ретинопатія зі зміною пігментації та дефектами поля зору, зміни рогівки, включаючи набряк і помутніння; шкірні висипання; свербіж, зміни пігментації шкіри та слизових оболонок, знебарвлення волосся та алопеція, бульозний висип, включаючи поодинокі випадки мультиформної еритеми та с-му Стівенса-Джонсона, світлочутливість і окремі випадки ексфоліативного дерматиту, г. генералізовані екзантематозні пустульозні висипання; ШКТ - нудота, пронос, анорексія, біль у ділянці живота, блювання; ЦНС - запаморочення, шум у вухах, втрата слуху, головний біль, нервозність, емоційна нестійкість, психози, судоми; нейром'язові ефекти - міопатії скелетних м'язів або нейроміопатії, слабкі сенсорні зміни, пригнічення сухожильного рефлексу й аномальна нервова провідність; вплив на серцево-судинну систему - кардіоміопатія, порушення провідності (атріовентрикулярна блокада/блокада пучка Гісса) та гіпертрофія обох шлуночків є ознакою хр. інтоксикації; депресія кісткового мозку, загострення порфірії; вплив на функцію печінки - аномальні показники функції печінки, печінкова недостатність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до похідних 4-амінохіноліну; макулопатія; діти до 6 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 200 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Імард, "Ipca Laboratories Limited", Індія Плаквеніл, "Sanofi-Synthelabo Ltd.", Великобританія

6. БІОЛОГІЧНІ АГЕНТИ

6.1. Інгібітори фактору некрозу пухлин (альфа) (ФНП-(альфа)

- Інфліксімаб (Infliximab)* (див. також п.1.13.4. розділу "Імуномодулятори та протиалергічні засоби")

Показання для застосування ЛЗ: РА в активній формі за відсутності достатнього ефекту від терапії метотрексатом або без попередньої терапії метотрексатом; анкілозуючий спондиліт в активній формі для зменшення ознак і симптомів захворювання, покращання функціонального стану.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається в/в у дорослих пацієнтів (>= 18 років) та дітей від 6 до 17 років; після введення препарату пацієнт повинен залишатися під наглядом лікаря щонайменше 1 год для своєчасного виявлення можливих побічних ефектів; разова доза для лікування РА становить 3 мг/кг маси тіла; препарат вводять за схемою на 0-2-6-му тижні і потім з інтервалом 8 тижнів; після 22 тижнів терапії доза за необхідності може бути збільшена до 10 мг/кг маси тіла; препарат слід застосовувати одночасно із застосуванням метотрексату; для лікування анкілозуючого спондиліту разова доза становить 5 мг/кг маси тіла; препарат вводять за схемою на 0-2-6-му тижні і потім з інтервалом 6-8 тижнів; у випадку рецидиву захворювання препарат може бути повторно застосований у період до 16 тижнів після його останнього введення; повторне застосування альтернативних формул інфліксимабу через 2-4 роки без застосування препарату після першого курсу не рекомендується; повторне застосування при анкілозуючому спондиліті на даний час невідомі дані, які підтверджують інші схеми застосування, крім введення препарату кожні 6-8 тижнів.

6.2. Анти-CD-20-агенти

- Ритуксімаб (Rituximab)* (див. також п.1.13.4. розділу "Імуномодулятори та протиалергічні засоби")

Показання для застосування ЛЗ: активний РА у дорослих в комбінації з метотрексатом при неефективності лікування інгібіторами фактору некрозу пухлини.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: стандартний режим дозування РА - курс терапії складається з 2-х в/в введень препарату по 1000 мг; рекомендована доза - 1000 мг в/в; наступне введення препарату у дозі 1000 мг проводиться через 2 тижні; хворим на РА з метою зменшення частоти і вираженості інфузійних реакцій за 30 хв до застосування ритуксімабу необхідно вводити метилпреднізолон в дозі 100 мг в/в; перша інфузія - рекомендована початкова швидкість інфузії складає 50 мг/год, надалі її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хв, доводячи до максимальної швидкості 400 мг/год; наступні інфузії можна починати зі швидкості введення 100 мг/год і збільшувати на 100 мг/год кожні 30 хв до максимальної швидкості 400 мг/год.

7. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

7.1. НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ

7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки

- Диклофенак (Diclofenac)*, **

Фармакотерапевтична група: M01AB05 - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, жарознижувальна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  основний  механізм   дії   -   гальмування   біосинтезу

простагландинів,  які  відіграють важливу роль у генезі запалення,

болю і пропасниці;  при ревматичних захворюваннях клінічний  ефект

характеризується  значним зменшенням вираженості таких симптомів і

скарг,  як біль у спокої і при русі, ранкова скутість, припухлість

суглобів,  а  також  поліпшенням  функції  суглобів;  не пригнічує

біосинтез  протеогліканів  хрящової   тканини;   виявляє   значний

аналгетичний  ефект  препарату  при  помірному і сильно вираженому

больовому с-мі  неревматичного  ?енезу;  здатний  усувати  больові

відчуття   і   знижувати   вираженість  крововтрат  при  первинній

дисменореї;  виявляє лікувальний ефект при нападах мігрені;  після

внутрішнього  вживання табл.,  вкритих кишковорозчинною оболонкою,

диклофенак швидко та повністю абсорбується; їжа скорочує швидкість

абсорбції  без  зміни кількості діючої речовини,  що абсорбується;

після  одноразового  внутрішнього  вживання  дози  50   мг   C

                                                             макс

досягається приблизно  через  2  год  та  становить   1,5   мкг/мл

(5 мкмоль/л);  у  дітей  концентрація  диклофенаку  у  плазмі  при

застосуванні еквівалентних доз схожа з аналогічними показниками  у

дорослих;  концентрація  препарату у плазмі знаходиться у лінійній

залежності  від  величини  дози;  після  повторного   застосування

препарату  фармакокінетичні  показники  не  змінюються;  за  умови

дотримання  рекомендованих  інтервалів  між  введеннями  препарату

кумуляції  не  відмічається;  після в/м введення 75 мг диклофенаку

його всмоктування починається  відразу;  C    ,  середнє  значення

                                         макс

якої  становить  близько  2,5  мкг/мл  (8  мкмоль/л),  досягається

приблизно через 20 хв; зразу ж після її досягнення спостерігається

швидке  зниження  концентрації  препарату в плазмі;  AUC після в/м

введення препарату приблизно у  2  рази  більша,  ніж  після  його

перорального  або ректального застосування;  зв'язування з білками

сироватки крові становить 99,7%,  воно  відбувається  переважно  з

альбуміном;   проникає   в   синовіальну  рідину,  де  його  C

                                                             макс

досягається на  2-4  год  пізніше,  ніж  у  плазмі   крові;   T

                                                              1/2

з синовіальної  рідини  становить  3-6  год,  через  2  год  після

досягнення C     у плазмі концентрація диклофенаку в  синовіальній

           макс

рідині  вища,  ніж  у  плазмі,  і  її  значення залишаються вищими

протягом 12 год;  метаболізм диклофенаку відбувається до утворення

декількох фенольних метаболітів, більшість з яких перетворюється в

глюкуронідні  кон'югати;  загальний  системний  плазмовий  кліренс

диклофенаку становить 263 +- 56 мл/хв.;  кінцевий  T     становить

                                                   1/2

1-2 год,  T     метаболітів  також нетривалий і становить 1-3 год;

          1/2

близько 60%  застосованої дози  препарату  виводиться  з  сечею  у

вигляді  глюкуронових  кон'югатів незміненої активної речовини,  а

також у  вигляді  метаболітів,  більшість  з  яких  являють  собою

глюкуронові   кон'югати;   решта   застосованої   дози   препарату

виводиться у вигляді метаболітів через жовч, з калом.

Показання для застосування ЛЗ: запальні і дегенеративні форми ревматичних захворювань (РА, анкілозуючий спондиліт, остеоартроз, спондилоартрити); больові с-ми з боку хребта; ревматичні захворювання позасуглобових м'яких тканин; лікарські форми місцевого лікування (гель, трансдермальний пластир) - з метою лікування запалення сухожиль, зв'язок, м'язів та суглобів травматичної етіології, наприклад, при розтягненні зв'язок та сухожиль, вивихах, забиттях; локалізованих форм ревматизму м'яких тканин та суглобів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують для лікування дорослих, починаючи з добової дози 100-150 мг; при нерізко виражених симптомах, а також при тривалій терапії достатньо дози 75-100 мг/добу (добову дозу частіше розподіляють на 2-3 рази); за необхідності впливати на нічний біль або на ранкову скутість на доповнення до перорального вживання препарату вдень диклофенак призначають у вигляді супозиторіїв перед сном; дорослим також рекомендовано в/м введення 75 мг (вміст 1 ампули) 1 раз на день не більше 2-х днів поспіль; при необхідності лікування може бути продовжене за допомогою таблеток або ректальних свічок; у тяжких випадках, як виняток, можуть бути проведені 2 ін'єкції по 75 мг, з проміжком у декілька год (друга ін'єкція повинна проводитися у протилежну сідничну ділянку); як альтернатива, одну ін'єкцію препарату на день (75 мг) можна комбінувати з прийомом інших лікарських форм диклофенаку (табл., ректальні свічки), при цьому максимальна добова доза становить 150 мг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея, спазми в животі, диспепсія, здуття живота, анорексія, шлунково-кишкова кровотеча (кривава блювота, мелена, діарея з домішкою крові), виразки шлунка і кишечнику, що супроводжуються або не супроводжуються кровотечею чи перфорацією, афтозний стоматит, глосит, зміни з боку стравоходу, виникнення діафрагмоподібних стриктур в кишечнику, порушення з боку нижніх відділів кишечнику, такі як неспецифічний геморагічний коліт, загострення неспецифічного виразкового коліту або хвороби Крона, запори, панкреатит; ЦНС - головний біль, запаморочення, виражене запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії, розлади пам'яті, дезорієнтація, безсоння, дратівливість, судоми, депресія, відчуття тривоги, нічні кошмари, тремор, психотичні реакції, асептичний менінгіт; органи чуття - порушення зору (помутніння зору, диплопія), порушення слуху, шум у вухах, порушення смакових відчуттів; дерматологічні реакції - шкірні висипання, кропив'янка, висипи у вигляді пухирів, екзема, мультиформна еритема, с-м Стівенса - Джонсона, с-м Лайєла (г. токсичний епідермоліз), еритродермія (ексфоліативний дерматит), випадання волосся, фоточутливі реакції; пурпура, у т.ч. алергічна; нирки - набряки, г. ниркова недостатність, гематурія і протеїнурія, інтерстиціальний нефрит; нефротичний с-м; папілярний некроз; печінка - підвищення рівня АЛТ/АСТ, гепатит, що супроводжується або не супроводжується жовтухою; система кровотворення - тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, апластична анемія, агранулоцитоз; реакції гіперчутливості БА, системні анафілактичні/анафілактоїдні реакції, включаючи гіпотензію, васкуліт, пневмоніт; серцево-судинна система - прискорене серцебиття, біль у грудях, АГ, застійна серцева недостатність.

Протипоказання до застосування ЛЗ: виразка шлунка або кишечника; гіперчутливість до препарату, ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗП (наявність в анамнезі БА, кропив'янки або г. риніту).

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 75 мг/3 мл по 3 мл в амп., табл., вкриті оболонкою, по 50 мг, по 75 мг; табл., вкриті цукровою оболонкою, по 25 мг, по 50 мг; табл., вкриті оболонкою, пролонгованої дії по 75 мг; табл. дисперговані по 50 мг; капс. пролонгованої дії по 25 мг, по 75 мг, по 100 мг; порошок для приготування р-ну для внутрішнього застосування по 50 мг у саше; супозиторії по 25 мг, по 50 мг, по 100 мг; гель для зовнішнього застосування 1%, 5%; пластир трансдермальний по 140 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: р-н для ін'єкцій та табл., вкриті оболонкою зберігати при t нижче 30 град.С, термін придатності - 5 років; капс. зберігати при t нижче 25 град.С, термін придатності - 3 роки; гель для зовнішнього застосування, супозиторії - зберігати при t нижче 30 град.С, термін придатності - 3 роки; пластир - зберігати при t не вище 25 град.С, термін придатності після першого відкриття упаковки - 4 місяці при t не вище 25 град.С; 6 місяців при t 2-8 град.С (у холодильнику), термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Диклофенак, ВАТ "ХФЗ "Червона зірка"

Диклофенак, Диклофенак Ретард, Ортофен, ВАТ "Вітаміни"

Диклофенак натрію, Харківське державне фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"

Диклофенак натрію, ТОВ "Львівтехнофарм"

Диклофенак натрію, ВАТ "Монфарм"

Диклофенак натрію, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Диклофенак натрію, ВАТ "Лубнифарм"

Диклофенак натрію, ВАТ "Фармак"

Диклофенак натрію ЛХ, Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів ЗАТ "Біолік"

Диклофенак-Віола, ЗАТ "Фармацевтична фабрика "Віола"

Диклофенак-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Диклофенак-Здоров'я, Диклофенак-Здоров'я форте, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Диклофенак-ЛХФЗ форте, ВАТ "Луганський ХФЗ"

Натрію диклофенак-КВ, ЗАТ "Київський вітамінний завод"

Ортофен, ЗАТ "Технолог"

II. Алмірал, "Medochemie Ltd", Кіпр

Біоран, Біоран Рапід, "Rusan Pharma Ltd", Індія

Верал(R), "Zentiva" a.s." для "Herbacos-Bofarma s.r.o.", Словацька Республіка/Чеська Республіка

Вольтарен(R) АКТІ, "NOVARTIS FARMACEUTICA S.A" для "Novartis Consumer Health S.A.", Іспанія/Швейцарія

Вольтарен(R) Д, "Novartis Pharma Production GmbH" концерну "Novartis Pharma AG", Німеччина/Швейцарія

Вольтарен(R) Емульгель, "Novartis Pharma Productions GmbH" та "Novartis Consumer Health S.A.", Німеччина/Швейцарія

Вольтарен(R) СР, "Novartis Pharma S.p.A." концерну "Novartis Pharma AG", Італія/Швейцарія

Вольтарен Рапід(R), Вольтарен Ретард(R), "Novartis Pharma S.p.A." для "Novartis Pharma AG", Італія/Швейцарія

Діклоферол, АТ "Олайнфарм", Латвія

Диклак ID(R), "Salutas Pharma GmbH" для "Hexal AG", Німеччина/Німеччина

Диклак(R), "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal AG";"Weimer Pharma GmbH" та "JenaHexal Pharma GmbH" для "Hexal AG", Німеччина

Диклак(R) гель, "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal AG" для "Hexal AG", Німеччина

Диклак(R) ліпогель, "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Sandoz"; "C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG" для "Sandoz Pharmaceuticals d.d", Німеччина/Словенія

Диклоберл(R) 50, Диклоберл(R) 100, "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)", Німеччина

Диклоберл(R) № 75, "A. Menarini Manufacturing Logostics & Services S.r.l." та "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)", Італія/Німеччина

Диклоберл(R) ретард, "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)" та "Rentschler Pharma GmbH & C.", Німеччина

Диклобрю, Диклобрю 100 мг, "Brupharmexport" s.p.r.l., Бельгія

Дикловіт, ВАТ "Нижфарм", Російська Федерація

Диклоген(R) "Agio Pharmaceuticals Ltd", Індія)

Дикломек, "ABDI IBRAHIM Ilac Sanayi ve Ticaret A.S." для "Tripharma IIac Senayi ve Ticaret A.S, Туреччина/Туреччина

Диклонак гель, "Lupin Ltd", Індія

Диклоран(R), Диклоран(R) гель, Диклоран(R) СР, "Unique Pharmaceutical Laboratories" (відділення фірми "J.B. Chemical & Pharmaceuticals Ltd"), Індія

Диклореум, Диклореум ретард, "Alfa Wassermann S.p.A.", Італія

Диклотард, "Terapia" S.A., Румунія

Диклофенак, "Jaka-80 Radovis Macedonija" AD, Македонія

Диклофенак, "Elegant India", Індія

Диклофенак, "Hemofarm", Сербія і Чорногорія

Диклофенак, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A." для "GlaxoSmithKline Export Ltd", Польща/Великобританія

Диклофенак-Нортон, "VENUS REMEDIES LIMITED" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Евінопон, Pharmaceutical laboratories "Bros Ltd", Греція

Катафаст, "Mipharm S.p.A." для "Novartis Pharma AG", Італія/Швейцарія

Клафен, "S.C. Antibiotice S.A.", Румунія

Наклофен, Наклофен дуо, Наклофен ретард, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія

Нергез, "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Інд)

Олфен(ТМ) - 100 ректокапс, "R.P. Scherer GmbH" для "Mepha Ltd", Німеччина/Швейцарія

Олфен(ТМ) - 100 ср депокапс, Олфен(ТМ) - 50 лактаб, Олфен(ТМ) - 75, Олфен(ТМ) гель, Олфен(ТМ) - 100 ср депокапс, Олфен(ТМ) - 50 лактаб, Олфен(ТМ) - 75 ср депотабс, "Mepha Ltd",

Швейцарія Олфен(ТМ) 140 мг, трансдермальний пластир, "Teika Pharmaceutical Co.Ltd." для "Mepha Ltd", Японія/Швейцарія

Олфен(ТМ) гель, Олфен(ТМ) ролл-он, "Mepha Ltd";"Merckle GmbH", Швейцарія/Німеччина

Раптен 75, Раптен рапід, "Hemofarm" AD, Сербія

Умеран, "Umedica Laboratories Pvt. Ltd", Індія

Уніклофен, "Unimed Pharma" Ltd, Словацька Республіка

Фелоран(R), "Sopharma" JSC, Болгарія

Фелоран(R), "Balkanpharma-Troyan AD", Болгарія

- Індометацин (Indometacin)*,**

Фармакотерапевтична група: M01AB01 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгезуюча, жарознижуюча.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  чинить дію,  пов'язану  з  пригніченням  циклооксигеназ

(ЦОГ-1,  ЦОГ-2),  які регулюють синтез простогландинів;  пригнічує

агрегацію тромбоцитів; при внутрішньому введені сприяє послабленню

больового  с-му,  особливо  болю  у  суглобах при рухах та спокої,

зменшенню ранкової скутості та  припухлості  суглобів,  збільшенню

обсягу рухів; протизапальний ефект настає наприкінці першого тижня

лікування; при довготривалому застосуванні чинить десенсибілізуючу

дію; табл.  швидко  резорбуються  в  ШКТ,  C     досягається після

                                           макс

1-2 год;  період біологічного напівжиття - 90  хв;  біодоступність

при  внутрішньому  прийомі  - 98%;  при пероральному прийомі капс.

спостерігається поступове всмоктування діючої речовини з  ШКТ,  що

забезпечує  тривалу  його  циркуляцію  в  системному  кровотоці та

довготривалий терапевтичний ефект;  C     досягається через 2  год

                                    макс

після внутрішнього прийому; зв'язок з білками плазми - 90%, T    -

                                                            1/2

до 11 год;  метаболізується в основному в  печінці;  виводиться  в

незміненому вигляді - 30%:  нирками у вигляді глюкуроніду - 70%, з

калом - 30%;  не видаляється при  діалізі;  системна  абсорбція  -

низька;   при   нашкірному   застосуванні   індометацин   частково

всмоктується в системний кровоток;  C     досягається через 2 год;

                                    макс

добре проникає в тканини; середній час утримання в крові становить

3,5 год;  T    - у середньому 3 год,  у окремих хворих - від 2  до

          1/2

11 год;   препарат   у   лікарській   формі   ректальни  х  свічок

резорбується  добре  у  80-90%   застосованої   дози   і   досягає

максимального сироваткового рівня за 1-2 год.

    Показання для  застосування  ЛЗ:  запальні  та  дегенеративні

захворювання   опорно-рухового  апарату:  РА,  ювенільний  артрит,

анкілозуючий  спондилоартрит,   г.   подагричні,   інфекційні   та

травматичні артрити,  ревмокардит,  бурсит, тендовагініт; больовий

с-м та запалення після травм та оперативних втручань

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим призначають, починаючи з 1 капс. (75 м/г) на добу; залежно від ефективності терапії і чутливості до препарату добова доза може бути підвищена до 2 капс. (150 мг) на добу, що відповідає максимальній добовій дозі; при довготривалому застосуванні максимальна добова доза - 75 мг; курс лікування 10-14 днів; у лікарській формі табл. препарат призначають дорослим перорально у початковій дозі 25-50 мг, від 2 до 4 р/добу, а при недостатньому терапевтичному ефекті дозу збільшують до 150 мг/добу, розділяючи її на 3 прийоми; для купірування г. нападу подагри застосовують початкову дозу 100 мг, після чого приймають по 50 мг 3 р/добу до зняття болю; рекомендована доза для дітей старше 14 років становить 1,5-2,5 мг/кг маси тіла, розділена на 3-4 прийоми; мазь наносять на уражені ділянки тіла 2 р/добу тонким шаром; для підвищення ефективності терапії можливе використання оклюзійних пов'язок, а також фізіотерапевтичних методів (високочастотна ультразвукова терапія); середня добова доза для дорослих і дітей старше 14 років становить 250 мг індометацину; тривалість курсу терапії визначається індивідуально, залежно від ефективності терапії і, як правило, становить від 2 до 4 тижнів; ректально застосовується 2 р/добу по одній свічці; добова доза більше 150 мг збільшує ризик виникнення побічних явищ; для дітей старше 14 років доза становить 1,5-2,5 мг/кг/добу, розділена на 2-3 прийоми; тривалість лікування препарату не повинна перевищувати 7 днів (максимальна добова доза 150 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - гастрит, абдомінальний біль, нудота, блювання, печія, анорексія, діарея, порушення функції печінки (підвищення в крові білірубіну, "печінкових" трансаміназ), виразки слизової оболонки ШКТ; нервова система - головний біль, запаморочення, безсоння, збудження, роздратованість, втомлюваність, депресія, периферична нейропатія; органи чуття - спотворення смаку, зниження слуху, шум у вухах, диплопія, нечіткість зорового сприйняття, помутніння рогівки, кон'юнктивіт; серцево-судинна система - серцева недостатність, тахіаритмія, набряковий с-м, АГ; органи кровотворення - апластична анемія, аутоімунна гемолітична анемія, тромбоцитопенія, кровотеча (шлунково-кишкова, ясенева, маткова, гемороїдальна); сечовидільна система - порушення функції нирок, протеінурія, гематурія, інтерстиціальний нефрит, нефротичний с-м, некроз сосочків нирок; АР - шкірний висип, свербіж, кропивниця, набряк Квінке, бронхоспазм, фотосенсибілізація, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайелла), вузлова еритема, анафілактичний шок; інші - асептичний менінгіт (частіше у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями), посилення потовиділення.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість, поєднання БА, рецидивуючого поліпозу носа та біляносових пазух, чутливість до ацетилсаліцилової кислоти і препаратів піразолонового ряду, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт, панкреатит, кровотеча (внутрішньочерепна, шлунково-кишкова), вроджені вади серця (важка коарктація аорти, атрезія легеневої артерії, важка тетрада Фалло), порушення кольорового зору, цироз печінки з портальною гіпертензією, захворювання зорового нерва, БА, серцева недостатність, АГ, гемофілія, гіпокоагуляція, печінкова недостатність, хр. ниркова недостатність, зниження слуху, патологія вестибулярного апарату, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; захворювання крові; вагітність, період годування груддю, вік молодше 14 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 25 мг, 50 мг, по 75 мг; табл., вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 25 мг; капс. пролонгованої дії по 0,075 г; гель для зовнішнього застосування 3%; мазь для зовнішнього застосування 5%, 10%; супозиторії по 50 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, кишковорозчинні зберігати при t не вище 25 град.С, термін придатності - 2 роки; капс. пролонгованої дії - зберігати при t не вище 25 град.С, термін придатності - 2 роки; гель для зовнішнього застосування, мазь для зовнішнього застосування зберігати при t 8-15 град.С, термін зберігання - 2 роки; супозиторії зберігати при t 8-15 град.С, термін зберігання - 2 роки.

Торгова назва:

I. Індометацин, ВАТ "ХФЗ "Червона Зірка"

Індометацин-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Індометацин-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Індометацин-Ретард, ВАТ "Концерн "Стирол"

Індометацин-Ретард, ТОВ "Стиролбіофарм"

II. Індометацин, "Elegant India", Індія

Індометацин, "Balkanpharma-Troyan AD", Болгарія

Індометацин, Індометацин Софарма, "Sopharma" JSC, Болгарія

Метиндол ретард, "ICN Polfa Rzeszow" S.A., Польща

- Кеторолак (Ketorolac)*

Фармакотерапевтична група: M01AB15 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: знебольвальна, протизапальна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:   діє  на  циклооксигеназний  шлях  обміну  арахідонової

кислоти,  інгібуючи біосинтез простагландинів; має знеболювальну і

протизапальну  дії,  проте  його системна знеболювальна дія значно

преревищує протизапальний ефект;  пригнічує агрегацію тромбоцитів,

спричинену  арахідоновою  кислотою  і  колагеном,  і не впливає на

АТФ-індуковану  агрегацію  тромбоцитів;  подовжує   середній   час

кровотечі, але не впливає на кількість тромбоцитів, протромбіновий

час або частковий тромбопластиновий час;  не  має  пригнічувальної

дії  на  дихальний центр і не спричиняє підвищення кінцевого PCO ;

                                                               2

не впливає на психомоторні функції;  після  перорального  введення

препарат  всмоктується  швидко  і повністю;  C     досягаються вже

                                             макс

через 30-40   хв   після   перорального  введення;  не  піддається

суттєвому пресистемному  метаболізму;  сіль  трометаміну  збільшує

розчинність  і  швидкість  всмоктування  кеторолаку;  C      після

                                                      макс

перорального застосування   препарату   в  дозі  10  мг  становить

0,86 мг/л;  повільно зв'язується з  білками  плазми  (понад  99%);

основний  шлях  метаболізму - зв'язування з глюкуровоною кислотою,

10%  дози препарату виводяться з калом, більше 90% екскретується з

сечею,  причому  60%  -  в  незміненому  вигляді;  середній термін

напівжиття дорівнює   приблизно   4-6   год   після   перорального

застосування; в осіб похилого віку швидкість виведення знижується,

час напівжиття зростає в середньому до 6,21 год після перорального

застосування препарату дозою 10 мг.

Показання для застосування ЛЗ: купірування помірного і сильного болю; г. травма м'язів, кісток та м'яких тканин, у тому числі розтягнення, вивихи, переломи; остеоартрит, остеоартроз, остеохондроз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим та дітям старше 16 років призначають по 10 мг, потім за необхідності - по 10-30 мг через кожні 4-6 год; максимальна тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів; хворим з масою тіла до 50 кг, хворим старше 65 років і хворим з порушеною функцією нирок рекомендується призначати 60 мг на добу; максимальна добова доза - 120 мг; дорослим та дітям старше 16 років призначають в/м у початковій дозі 10 мг з наступними дозами 10-30 мг кожні 4-6 год за необхідності; максимальна добова доза не повинна перевищувати 90 мг для дорослих і 60 мг для осіб похилого віку; максимальна тривалість застосування препарату становить 2 дні; при переведенні хворих з парентерального лікування на пероральний прийом загальна добова доза не повинна перевищувати 90 мг для дорослих і 60 мг для осіб похилого віку.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота, блювання, диспепсія, абдомінальний біль, сонливість, пітливість, набряки, порушення концентрації уваги, депресія, ейфорія, кропив'янка, еозинофілія, зміни смаку і зору, бронхоспазм, ерозивно-виразкові ураження шлунково-кишкового тракту, кровотеча, перфорація виразки, нефротичний с-м, АР (кропив'янка, с-м Стивенса-Джонсона, пухирчатка), диспное, олігурія, дизурія, стоматит, діарея. Головний біль, запаморочення, тривожність, сухість у роті, сильна спрага, астенічний с-м, міалгія, підвищення активності печінкових трансаміназ

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; с-м назального поліпозу; ангіоневротичний набряк, БА, дегідратація та гіповолемія, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, порушення згортальної системи крові, ниркова недостатність середнього або тяжкого ступеня; вагітність і лактація; діти до 16 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 10 мг; р-н для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: табл. зберігати при t 15-25 град.С, термін придатності - 3 роки; р-н для ін'єкцій зберігати при t 0-25 град.С, термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Кетальгин(R), ЗАТ "Лекхім-Харків"

Кетолак, ЗАТ "Київський вітамінний завод"

Кетолонг-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Кеторолак-Авант(ТМ), ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Кеторолак-Здоров'я, НОВАЛЬКЕТ-ЗДОРОВ'Я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Кеторолак-М, ВАТ "Монфарм"

II. Кетанов, "Ranbaxy Laboratories Limited", Індія

Кетолекс(ТМ), "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Індія

Кеторол, "Dr. Reddy's Laboratories Limited", Індія

Кеторолак-Джейсон, "Jayson Pharmaceuticals Ltd", Бангладеш, Індія

Кеторолак-Нортон, "VENUS REMEDIES LIMITED" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Кеторолак-Нортон, "Unimax Laboratories" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

7.1.2. Похідні пропіонової кислоти

- Ібупрофен (Ibuprofen)*, **

Фармакотерапевтична група: M01AE01 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: аналгезуюча, жарознижувальна, протизапальна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  похідний  фенілпропіонової  кислоти;  при  застосуванні

добової  дози  1200  мг діє переважно як анальгетик;  механізм дії

полягає  в  інгібуванні  синтезу  простагландинів;  після  прийому

швидко абсорбується з ШКТ;  C     активної речовини у плазмі крові

                            макс

визначається через 1-2 год після прийому,  у синовіальній рідині -

через 3 год після прийому;  метаболізується у печінці,  виводиться

нирками  у  незміненому  вигляді та у вигляді метаболітів;  T    -

                                                            1/2

майже 2 год.

Показання для застосування ЛЗ: головний, зубний біль, мігрень, дисменорея, невралгія, біль у спині, суглобах, м'язах, ревматичний біль, гарячкові стани та симптоми застуди і грипу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям віком старше 12 років рекомендовано по 1 табл. кожні 4-6 год; максимальна добова доза становить 1200 мг; також рекомендовано застосування крему - смужка завдовжки 4-10 см накладається на шкіру та розтерається 3-4 р/добу; при великих гематомах і набряках лікування можна починати, застосовуючи щільні пов'язки; крем можна призначати одночасно з ЛЗ на основі ібупрофену, що застосовуються перорально; термін лікування становить 2-3 тижні; прийом ЛЗ у вигляді гранул для приготування р-ну - 4-6 пакетиків по 200 мг на добу, або 2-3 пакетики по 400 мг на добу, або 1-3 пакетики по 600 мг на добу, максимальна добова доза при застосуванні пакетиків по 200 мг і 400 мг становить 1200 мг, при застосуванні пакетиків по 600 мг становить 2400 мг; для подолання ранкової скутості у хворих на артрит рекомендується прийняти першу дозу препарату відразу ж після пробудження.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загострення виразкової хвороби шлунка, порушення функції печінки і нирок, головний біль, запаморочення, тимчасовий розлад слуху, шкірні висипання, тромбоцитопенія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату, ацетилсаліцилової кислоти, інших нестероїдних протизапальних засобів; виразкова хвороба шлунка (нині або в анамнезі); БА (під час загострення); діти до 12 років.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 200 мг, по 400 мг; табл. шипучі по 200 мг; капс. по 200 мг; капс. тверді пролонговані по 300 мг; гранули для приготування р-ну для перорального застосування по 200 мг; суспензія для перорального застосування, 100 мг/5 мл по 100 мл у фл.; крем 50 мг/1 г по 20 г, або по 50 г, або по 100 г у тубах.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище 25 град.С; термін придатності - 3 роки

Торгова назва:

I. Ібупрофен, ВАТ "Вітаміни"

Ібупрофен, ВАТ "Концерн "Стирол"

Ібупрофен, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

Ібупрофен, ТОВ "Стиролбіофарм"

Ібупрофен, ЗАТ "Технолог"

Ібупрофен-Авант(ТМ), ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Ібупрофен-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Ібутард 300, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

II. Ібалгін, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка

Ібупром, "US Pharmacia International Inc.", США

Ібупром, Ібупром Макс, "US Pharmacia Sp.z.o.o"; "US Pharmacia International Inc.", Польща/США

Ібупром спринт капс, "R.P. Sherer GmbH & Co. KG"; "US Pharmacia Sp.z.o.o", Німеччина/Польща

Ібупрофен, "Elegant India", Індія

Ібупрофен-Нортон, "Swift Healthcare Pvt. Ltd" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Ібупрофен-Нортон, "Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd." для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Ібупрофен-Нортон, "Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd." для "American Norton Corporation", Індія/США

Ібуфен(R), "Medana Pharma Terpol group" Joint Stock Company, Польща

Імет(R), "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)", Німеччина

Ірфен-200 Квіктаб, "Mepha Ltd", Швейцарія

Арвіпрокс-200, Арвіпрокс-400, "Advance Remedies" для "ТОВ АРВІН ГРУП", Індія/Латвія

Болінєт, "Bristol-Myers Squibb" для "Bristol-Myers Squibb Products S.A.", Франція/Швейцарія

Ібупрофен, РУП "Борисовський завод медичних препаратів", Республіка Білорусь

Долгіт крем, Долгіт(R) крем, "DOLORGIET GmbH & Co. KG", Німеччина

Нурофєн Ультракап, "Banner Pharmacaps Europe B.V." для "Boots Healthcare International", Нідерланди/Великобританія

Нурофєн(ТМ), Нурофєн(ТМ) Форте, "Boots Healthcare International", Великобританія

НУРОФЄН(ТМ), "Reckitt Benckiser Healthcare International", Великобританія

Фаспік з абрикосовим смаком, Фаспік з м'ятним смаком, Фаспік з м'ятно-ганусовим смаком, "Zambon Switzerland Ltd" для "Zambon Group S.p.A.", Швейцарія/Італія

7.1.3. Оксиками

- Мелоксикам (Meloxicam)*, **

Фармакотерапевтична група: M01AC06 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, антипіретична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:   ЛЗ   класу   енолієвої   кислоти,   що  виявив  високу

протизапальну активність на всіх  стандартних  моделях  запалення;

механізм  розвитку  перелічених  ефектів може полягати у здатності

препарату інгібувати біосинтез простагландинів; селективно інгібує

ЦОГ-2  у  порівнянні з ЦОГ-1;  не впливає на агрегацію тромбоцитів

або на час кровотечі при застосуванні  рекомендованих  доз;  добре

абсорбується   з  ШКТ  при  пероральному  застосуванні;  абсолютна

біодоступність препарату становить  89%;  одночасне  вживання  їжі

не впливає  на абсорбцію препарату;  концентрації при пероральному

прийомі 7,5 та 15 мг на добу відповідно  дозо  залежні;  стабільні

концентрації  досягаються  на  3-5-ту добу;  безперервне лікування

протягом тривалого періоду  (6  місяців)  не  призводило  до  змін

фармакокінетичних параметрів   порівняно   з   параметрами   після

2 тижнів перорального прийому мелоксикаму по 15 мг/добу;  у плазмі

більше  99%  препарату  зв'язується  з білками плазми;  проникає в

синовіальну рідину,  концентрація його там в половину менша, ніж у

плазмі;  екскреція  відбувається  у  формі  метаболітів;  менше 5%

добової дози виділяються у  незмінному  стані  з  калом,  невелика

кількість виділяється з сечею; T    становить 20 год; печінкова та

                               1/2

ниркова недостатність  суттєво  не  впливають  на  фармакокінетику

мелоксикаму.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування больового с-му при остеоартритах (артрозах, дегенеративних суглобових захворюваннях), РА, анкілозивних спондилітів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим при остеоартриті призначають із розрахунку 7,5 мг/добу, якщо необхідно, доза може бути збільшена до 15 мг/добу; при РА дорослим призначають із розрахунку 15 мг/добу, згідно з терапевтичним ефектом доза може бути зменшена до 7,5 мг/добу; при анкілозивних спондилітах призначають із розрахунку 15 мг/добу (доза може бути зменшена до 7,5 мг/добу); підліткам старше 12 років максимальна рекомендована добова доза становить 0,25 мг/кг; зважаючи на те, що доза для дітей не встановлена, потрібно обмежитися застосуванням препарату лише у підлітків старше 12 років та дорослих.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - диспепсія, нудота, блювання, біль у животі, запори, діарея, метеоризм, тимчасові порушення біохімічних показників функції печінки (наприклад підвищення трансаміназ або білірубіну), відрижка, езофагіти, гастродуоденальні виразки, гастроінтестинальні кровотечі, гастроінтестинальна перфорація, коліти, гепатити, гастрити; гематологічні - анемія, зміни у формулі крові, в тому числі у співвідношенні лейкоцитів, лейкопенія та тромбоцитопенія; дерматологічні - свербіж, подразнення шкіри, стоматити, кропив'янка, фото сенсибілізація, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний некроліз; респіраторні - поява нападів астми в осіб з алергією на ацетилсаліцилову кислоту або на інші НПЗП; ЦНС - запаморочення, головний біль, шум у вухах, млявість, сплутаність свідомості, дезорієнтація, зміна настрою; серцево-судинні - набряки, АГ, припливи, серцебиття; сечостатеві - підвищення креатиніну та/або сечовини), г. ниркова недостатність, розлади сечовипускання, включаючи г. затримку сечі; порушення зору - кон'юнктивіти, розлади функції зору, що включають нечіткість зору; реакції гіперчутливості - ангіоневротичні набряки, анафілактоїдні/анафілактичні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; наявність симптомів астми, назальних поліпів, ангіоневротичного набряку або кропив'янки, що пов'язані із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗП; активна форма або недавня поява виразки у ШКТ/перфорації; запальне захворювання товстого кишечнику в активній формі (хвороба Крона або виразковий коліт); тяжка печінкова недостатність; ниркова недостатність, яка не піддається діалізу; маніфестна шлунково-кишкова кровотеча, нещодавня цереброваскулярна кровотеча або інші розлади з кровотечами; тяжка неконтрольована серцева недостатність; діти до 12 років; період вагітності та лактації; усунення післяопераційного болю при аортокоронарному шунтуванні.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 7,5 мг, по 15 мг; р-н для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл по 1,5 мл в амп.; супозиторії по 15 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Мелоксикам-Апо, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

Мелоксикам-КВ, ВАТ "Київський вітамінний завод"

Мелоксикам-Лугал, ВАТ "Луганський ХФЗ"

Мелоксикам-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків"

II. Аспікам, "Biofarm Ltd", Польща

Зелоксим, Зелоксим форте, Зелоксим(R), "Bilim Pharmaceuticals A.S.", Туреччина

М-Кам, "Unichem Laboratories Ltd.", Індія

Мелбек, "NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.", Туреччина

Мелос, "Medochemie Ltd", Кіпр

Мелосам, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o., Польща

Мелоксик, "CIPLA Ltd"; "Polpharma" Pharmaceutical Works S.A., Індія/Польща

Мелоксикам оріон, "Orion Corporation"; "CIPLA Ltd" та "Chanelle Medical", Фінляндія/Індія/Ірландія

Мелоксикам-Максфарма, "Intas Pharmaceuticals Ltd." для "MaxPharma (UK) Limited", Індія/Великобританія

Мелоксикам-Ратіофарм, виробник in bulk: "CIPLA Ltd" виробник кінцевого продукту "Merckle GmbH" для "ratiopharm GmbH", Індія/Німеччина/Німеччина

Мелоксикам-Ратіофарм, "Manufacture, country: Help S.A. Pharmaceutical Products" для "ratiopharm International GmbH", Греція/Німеччина

Мовікс, "Unipharm JSC" для "Sopharma" JSC, Болгарія

Моваліс(R), "Istituto de Angeli S.r.l." для "Boehringer Ingelheim International GmbH", Італія/Німеччина

Моваліс(R), "Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG" для "Boehringer Ingelheim International GmbH", Німеччина

7.1.4. Інші протизапальні засоби

- Німесулід (Nimesulid)*, **

Фармакотерапевтична група: M01AX17 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, антипіретична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  нестероїдний протизапальний препарат діє  як  інгібітор

ферменту    синтезу    простагландинів    циклооксигенази;   добре

абсорбується  після  перорального  застосування;   після   прийому

препарату у  дозі 100 мг пікова концентрація в плазмі - 3-4 мг/л -

досягається у дорослих за 2-3 год;  площа під кривою  концентрації

препарату дорівнює 20-35 мг/л/год;  зв'язування з білками плазми -

до 97,5%;  в основному метаболізується в печінці різними  шляхами,

включаючи   ізоферменти  цитохрому  P450  (CYP)  2C9,  тому  існує

імовірність його взаємодії з одночасно прийнятими препаратами, які

також  метаболізуються  за  допомогою CYP2C9;  основний метаболіт,

парагідроксипохідне,  теж має фармакологічну  активність  (час  до

появи  цього метаболіту в крові короткий (близько 0,8 год),  однак

константа його утворення  не  велика  та  значно  нижче  константи

абсорбції    німесуліду);    гідроксинімесулід    майже   повністю

кон'югований і є єдиним  метаболітом,  виявленим  у  плазмі;  T

                                                              1/2

становить 3,2-6 год;  виводиться переважно із сечею  (близько  50%

прийнятої дози);   лише   1-3%  виводиться  в  незміненому  стані;

гідроксинімесулід виявляється в сечі тільки у формі глюкуронідного

кон'югата;  близько 29% дози після метаболізму виводиться з калом;

кінетичний профіль препарату не змінювався при прийомі разової або

повторної  дози  літніми  хворими;  повторний  прийом не спричиняє

накопичення.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування больового с-му при РА та остеоартритах, бурситах і тендинітах; первинна дисменорея; больові с-ми різної етіології: при гінекологічних та оториноларингологічних захворюваннях; післяопераційний період; при травматичних ушкодженнях; після стоматологічних втручань.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: слід застосовувати протягом якомога коротшого проміжку часу, який призначений для лікування відповідного захворювання; дорослі, підлітки (12-18 років) та особи похилого віку: 100 мг 2 р/добу після їди.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: кровотворна система - анемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, панцитопенія, пурпура; імунна система - гіперчутливість, анафілаксія; обмін речовин і харчування - гіперкаліємія; психічні розлади - відчуття страху, нервозність, нічні жахливі сновидіння; нервова система - запаморочення, головний біль, сонливість, енцефалопатія (с-м Рейє); порушення зору; серцево-судинна система - тахікардія, АГ, геморагія, лабільність артеріального АТ, "припливи"; дихальна система - задишка, астма, бронхоспазм; ШКТ - діарея, нудота, блювання, запор, метеоризм, гастрит, біль у животі, диспесія, стоматит, випорожнення чорного кольору, кровотечі з ШКТ, виразка та перфорація шлунка і 12-палої кишки; печінка та жовчовидільна система - гепатит (у тому числі фульмінантний), жовтуха, холестаз; шкіри та її придатків - свербіж, висип, підвищена пітливість, еритема, дерматит, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, поліформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз; нирки і сечовивідні шляхи - дизурія, гематурія, затримка сечовипускання, ниркова недостатність, олігурія, інтерстиціальний нефрит; загальні порушення - набряк, нездужання, астенія, гіпотермія, підвищення печінкових показників.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, ацетилсаліцилової кислоти чи інших НПЗЗ; гепатотоксичні реакції на німесулід в анамнезі; виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі з ШКТ, цереброваскулярні кровотечі або інші ураження, які супроводжуються кровотечами; тяжкі порушення згортання крові; тяжкі серцева, ниркова, печінкова недостатності.

Форми випуску ЛЗ: гранулят для приготування суспензії по 2 г (100 мг) у пакетиках, табл. по 100 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С; термін придатності грануляту - 2 роки, табл. - 5 років.

Торгова назва:

I. Німесулід, ВАТ "Лубнифарм"

Німесулід, ТОВ "Львівтехнофарм"

Німесулід-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Німесулід-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків"

Німесулід-Фітофарм, ВАТ "Фітофарм"

Найсік зі смаком ванілі, зі смаком малини, зі смаком манго, зі смаком яблука, ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Ремесулід, ВАТ "Фармак"

II. Аліт-бебі, "XL LABORATORIES PVT. LTD" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Апоніл, "Medochemie Ltd", Кіпр

Месулід, "Helsinn Birex Pharmaceuticals ", Ірландія

Німід(R), "Kusum Healthcare", Індія

Німегезик, "Alembic Ltd", Індія

Німегезик суспензія, "Alembic Limited", Індія

Німесил(R), "Laboratorios Menarini S.A." для "Laboratori Guidotti S.p.A." (MENARINI GROUP), Іспанія/Італія

Німесулід, "Umedica Laboratories Pvt. Ltd", Індія

Німесулід, "Replekfarm A.D.", Республіка Македонія

Німесулід-Максфарма, "Intas Pharmaceuticals Ltd" для "MaxPharma (UK) Ltd", Індія/Великобританія

Німуджет "Themis Medicare Ltd", Індія

Німулід, "Panacea Biotec Ltd", Індія

Німулід-MD, "Panacea Biotec Ltd", Індія

Найз, "Dr. Reddy's Laboratories Limited", Індія

Найсік зі смаком малини, "Swift Healthcare Pvt. Ltd" для "Seda Pharma Limited", Індія/Великобританія

Пансулід RD, "Rusan Pharma Ltd", Індія

7.1.5. Коксиби

- Целекоксиб (Celecoxib)*

Фармакотерапевтична група: M01AH01 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, антипіретична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:    механізм    дії   полягає   в   пригніченні   синтезу

простагландинів, головним чином шляхом пригнічення циклооксигенази

2 (ЦОГ-2); у терапевтичних концентраціях не виявляє інгібуючої дії

на ЦОГ-1.  ЦОГ-2 активується у відповідь на  медіатори  запального

процесу;  підвищення  активності ферменту призводить до синтезу та

накопичення   простаноїдів    запального    процесу,    насамперед

простагландину E2,  які спричиняють запалення, набряк та біль; має

дуже   низьку    спорідненість    до    конститутивно    вираженої

циклооксигенази-1 (ЦОГ-1),  завдяки  цьому  у  терапевтичних дозах

не впливає на синтез простаноїдів, який відбувається при активації

ЦОГ-1  і,  відповідно,  на  нормальні  ЦОГ-1-залежні  фізіологічні

процеси в тканинах,  насамперед у шлунку, кишечнику і тромбоцитах;

при  остеоартриті  і  РА  здатний  зменшувати біль у суглобах,  їх

скутість  і  набряклість,  а   також   покращувати   функціональну

спроможність суглобів;  ефективно зменшуває біль,  від помірної до

сильної  інтенсивності  після   щелепно-лицевих   і   ортопедичних

операцій  та  при  первинній дисменореї,  у хворих на анкілозуючий

спондиліт,   родинний   аденоматозний    поліпоз;    препарат    у

терапевтичних  дозах  та  в  дозі  600  мг  2 р/добу не впливає на

агрегацію тромбоцитів та час  кровотечі;  при  порівнянні  частоти

розвитку    кардіологічних   ускладнень   у   групі   хворих,   що

застосовували целекоксиб, та в групі хворих, що застосовували інші

НПЗЗ, було виявлено, що при хронічному прийомі целекоксибу частота

випадків  нефатального  інфаркту  міокарда   мала   тенденцію   до

збільшення,  загальні  показники  кардіологічної  смертності  були

подібні, а частота випадків нефатального інсульту була статистично

меншою порівняно з аналогічними показниками при застосуванні інших

неселективних   НПЗЗ;   натще   препарат    добре    всмоктується;

концентрація  його  в плазмі досягає піка приблизно через 2-3 год;

біодоступність  капс.  при  внутрішньому  прийомі  становить   99%

порівняно  з  біодоступністю  суспензії;  при прийомі натще пікова

концентрація препарату в плазмі (C    ) і  AUC  є  дозопропорційні

                                 макс

при  застосуванні  у  дозі  до  200 мг 2 р/добу;  при застосуванні

препарату у більших дозах збільшення C     і  AUC  є  меншим,  ніж

                                     макс

пропорційне;   зв'язування   з  білками  плазми  не  залежить  від

концентрації і становить приблизно 97%  при терапевтичному рівні в

плазмі;  препарат практично не зв'язується з еритроцитами;  прийом

їжі (з великим вмістом  жирів)  затримує  всмоктування  препарату,

призводить  до  збільшення  T      приблизно  на 4 год та підвищує

                            макс

біодоступність приблизно на 20%;  метаболізується в печінці шляхом

гідроксилювання,  окислення та частково глюкуронування; метаболізм

опосередкований через цитохром  P450  CYP2C9;  фармакологічна  дія

обумовлюється  тільки самим целекоксибом,  в основних метаболітів,

що містяться  в  крові,  інгібуючої активності щодо ЦОГ-1 та ЦОГ-2

не виявлено; екскреція целекоксибу відбувається здебільшого шляхом

метаболізму  в  печінці;  у  незміненому стані з сечею виділяється

менше 1%  дози;  при  повторному   застосуванні   T      становить

                                                  1/2

8-12 год,  а  швидкість  кліренса  -  приблизно  500  мл/хв.;  при

повторному прийомі рівновагові концентрації в  плазмі  досягаються

протягом   5   днів;   індивідуальна   варіабельність   параметрів

фармакокінетики (AUC, C    ,  T   ) дорівнює  приблизно  30%;  при

                      макс    1/2

вивченні  хронічної  токсичності,  мутагенності та канцерогенності

якогось особливого ризику для людини не виявлено.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматична терапія остеоартриту і РА, анкілозуючого спондиліту; лікування г. болю.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: оскільки ризик розвитку кардіологічної патології при застосуванні препарату є залежним від дози та тривалості лікування, слід застосовувати по змозі найкоротші курси терапії та мінімальні ефективні дози; при остеоартриті рекомендована добова доза становить 200 мг за один або два прийоми, застосування дози до 400 мг 2 р/добу не супроводжувалося підвищеним ризиком побічних проявів; хворим на РА рекомендована доза - 100-200 мг 2 р/добу; при анкілозуючому спондиліті рекомендована доза - 200 мг 1 р/добу або 100 мг 2 р/добу, у деяких хворих ефективною є добова доза 400 мг; з метою лікування г. болю рекомендована початкова доза в перший день становить 400 мг і при необхідності додатково може бути призначено ще 200 мг, за необхідності в наступні дні рекомендована доза становить 200 мг 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: імунна система - посилення проявів алергії; психічні розлади - безсоння; нервова система - запаморочення, гіпертонус м'язів, тривога, сонливість; кров і лімфатична система - анемія, екхімози, тромбоцитопенія; серцева система - АГ і посилення її проявів, аритмія, тахікардія, хр. серцева недостатність, периферичні набряки; органи дихання, грудної клітки і середостіння - бронхіт, кашель, фарингіт, риніт, синусит, інфекції ВДШ; ШКТ - виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, виразки стравоходу, перфорація кишки, панкреатит, біль у животі, діарея, диспепсія, метеоризм, захворювання зубів; гепатобіліарна система - підвищення активності ферментів печінки; шкіра і п/ш клітковина - свербіж, висипання; нирки і сечовидільна система - інфекції сечовивідних шляхів; загальні та місцеві прояви -грипоподібні прояви.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; сульфаніламідів; БА, кропив'янка або АР після прийому ацетилсаліцилової кислоти або НПЗЗ, у тому числі інших специфічних інгібіторів циклооксигенази-2; лікування післяопераційного болю при виконанні операції коронарного шунтування

Форми випуску ЛЗ: капс. по 100 мг, по 200 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t нижче 30 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Ревмоксиб, ВАТ "Київмедпрепарат"

Флогоксиб-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Целекоксиб, ТОВ "Львівтехнофарм"

Целекоксиб-Авант(ТМ), ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

II. Артоксиб, "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Індія

Зіцел, "Cadila Healthcare Limited", Індія

Ранселекс, "Ranbaxy Laboratories Limited", Індія

Целебрекс(R), "Pharmacia Limited"; "Searle Ltd", Великобританія/США

Целебрекс(R), "Pharmacia Limited"; "Pfizer Pharmaceuticals

LLC"; "Heinrich Mack Nachf. GMbH & Co. KG " для "Pfizer Inc.", Великобританія/США/Німеччина/США

Целекоксиб-Нортон, "Unimax Laboratories" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Целкокс, "Lupin Ltd", Індія

- Вальдекоксиб (Valdecoxib)*

Фармакотерапевтична група: M01AH03 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, антипіретична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:   механізм   дії  вальдекоксибу  полягає  в  пригніченні

опосередкованого      циклооксигеназою-2      (ЦОГ-2)      синтезу

простагландинів;  у  терапевтичних  дозах  препарат  є селективним

інгібітором   ЦОГ-2   як   периферичних,   так    і    центральних

простагландинів,  і  не  пригнічує  ЦОГ-1,  зберігаючи таким чином

залежні від ЦОГ-1 фізіологічні процеси у тканинах, зокрема шлунка,

кишечнику,  і  в  тромбоцитах;   вважається,  що ЦОГ-2 залучена до

процесів овуляції,  імплантації та закриття артеріальної протоки і

функцій ЦНС (індукування пропасниці,  сприйняття болю і когнітивна

функція);  одноразовий  і  багаторазовий  (до   7   днів)   прийом

вальдекоксибу  у  дозах  від  10  до  40 мг 2 р/добу не впливає на

агрегацію тромбоцитів або час кровотечі у  порівнянні  з  прийомом

плацебо; швидко  всмоктується,  досягаючи  C      приблизно  через

                                           макс

3 год;  абсолютна біодоступність становить 83%  після перорального

введення;  їжа  не чинить значного впливу ні на C    ,  ні на AUC,

                                                макс

коли препарат вводили разом із їжею з високим вмістом жиру,  однак

час до   досягнення   C       T       збільшувався   на  1-2  год;

                      макс    макс

біодоступність  вальдекоксибу,  введеного   перорально,   клінічно

значуще   не   відрізнялася   від   біодоступності  вальдекоксибу,

введеного  в/в  у  вигляді  проліків  парекоксибу  натрію;   після

введення  одноразових  доз  вальдекоксибу  була показана приблизна

пропорційність до дози експозиції вальдекоксибу  у  плазмі  (AUC);

при  введенні  багаторазових доз (до 100 мг/добу протягом 14 днів)

AUС вальдекоксибу збільшується у нелінійний спосіб для доз,  вищих

ніж   10  мг  2  р/добу;  відносно  AUC,  що  спостерігаються  при

одноразових дозах,    ці    нелінійні    збільшення    на   25-45%

не розглядалися як  клінічно  значущі  і  не  потребували  жодного

зменшення  дози;  стабільні  концентрації  вальдекоксибу  у плазмі

досягаються до 4-ї доби;  уявний об'єм розподілу  вальдекоксибу  -

приблизно 55 літрів;  зв'язування з білками плазми (головним чином

із  альбуміном)  становить  приблизно  98%;  вальдекоксиб  і  його

активний  метаболіт  переважно  розподіляються  в еритроцитах,  що

приводить до співвідношення між кров'ю і  плазмою,  яке  приблизно

дорівнює  2;  препарат  проходить крізь плаценту у щурів і кролів,

також  присутній  у  спинномозковій   рідині   щурів;   піддається

всебічному   метаболізму   у   печінці,   який   залучає  численні

метаболічні шляхи,  включаючи цитохром P-450 (CYP)-залежні (CYP3A4

і CYP2C9) ізоферменти, а також пряму глюкуронідацію сульфонамідної

частини  молекули;  у  плазмі  людини  був  ідентифікований   один

активний  метаболіт  вальдекоксибу  у  концентрації,  що становить

приблизно 10%  від концентрації вальдекоксибу; цей метаболіт, який

є менш сильним селективним інгібітором ЦОГ-2, ніж вихідна сполука,

також піддається всебічному метаболізму і становить менше  ніж  2%

від  дози вальдекоксибу;  через свою низьку концентрацію у системі

кровообігу вважається,  що метаболіт не робить  значний  внесок  у

профіль   безпеки   або   ефективності   вальдекоксибу;   препарат

елімінується,  головним чином,  шляхом метаболізму у печінці, менш

ніж 5% дози виводиться незміненою із сечею і калом; T    становить

                                                    1/2

приблизно 8-11   год,  і  кліренс  у  плазмі  становить  приблизно

6 л/год;  дані доклінічних випробувань не виявили жодної особливої

небезпеки  для  людини,  виходячи  із загальноприйнятих досліджень

безпечної фармакології,  токсичності при введенні  повторних  доз,

генотоксичності  або  канцерогенного  потенціалу;  у  дослідженнях

токсичності   при   застосуванні   повторних   доз    спостерігали

несприятливий  вплив  на  ШКТ  і  нирки,  характерний  і для інших

інгібіторів  ЦОГ,   який   спостерігався   при   перевищенні   хр.

терапевтичної експозиції  для людини (20 мг/добу) у 2-5 разі;  при

застосуванні вальдекоксибу було відмічено погіршення  уповільнення

перебігу  і  інфекцій  шкіри;  цей ефект,  імовірно,  пов'язаний з

інгібуванням ЦОГ-2.

Показання для застосування ЛЗ: остеоартрит, РА.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при остеоартриті і РА рекомендована початкова доза становить 10 мг 1 р/добу; у деяких пацієнтів прийом дози 20 мг 1 р/добу може бути більш ефективним; максимальна рекомендована доза - 20 мг 1 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: вегетативна нервова система - сухість у роті, АГ, синкопе; загальні - периферичний набряк, збільшення кількості серозних виділень з рани при стернотомії, поява або посилення проявів алергії, генералізований набряк, періорбітальний набряк, інфекція рани; ШКТ - відчуття переповнення шлунка, біль у животі, альвеолярний остит, діарея, розлад травлення, відрижка, нудота, дуоденіт, гастроентерит, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, шлунково-стравохідний рефлюкс, стоматит; психічні - безсоння, сонливість, тривога, сплутаність свідомості, нервозність; кровотворна - анемія; дихальна система - кашель, фарингіт, синусит, бронхоспазм, пневмонія; шкіра і придатки - свербіж, висип; сечовидільна система - інфекції сечовивідних шляхів, альбумінурія, гематурія, олігурія; серцево-судинна система - серцева недостатність; ЦНС та периферична нервова система - гіпертонія, гіпестезія, парестезія; печінка і біліарна система - підвищення АСТ, АЛТ; метаболізм - підвищення ЛФ, підвищення азоту сечовини крові, підвищення креатиніну, підвищення КФК, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливості до препарату, сульфонамідів; наявність в анамнезі бронхоспазму, г. риніту, носових поліпів, ангіоневротичного набряку, кропив'янки або АР після прийому ацетилсаліцилової кислоти або НПЗЗ), або інших селективних інгібіторів циклооксигенази-2 (ЦОГ-2); третій триместр вагітності і грудне вигодовування; виразкова хвороба в активній формі або шлунково-кишкова кровотеча; запальне захворювання кишечнику; тяжка застійна серцева недостатність; тяжка печінкова недостатність (Чайлд-П'юдж - клас C; застосування для лікування дітей і підлітків (молодше 18 років) не рекомендується.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 10 мг, по 20 мг, по 40 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Бекстра, "Pfizer Pharmaceuticals LLS" та "Pharmacia Limited" для "Pfizer Inc.", Великобританія/США

- Парекоксиб (Parecoxib)*

Фармакотерапевтична група: M01AH04 - нестероїдні протизапальні препарати

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, аналгетична, антипіретична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів: парекоксиб   натрію   є   проформою   вальдекоксибу    і

не пригнічує   циклооксигеназу-1   (ЦОГ-1)   чи  циклооксигеназу-2

(ЦОГ-2) при дослідженні in vitro; після введення парекоксиб швидко

гідролізується  до  вальдекоксибу,  який  проявляє  активність  на

тваринних моделях простагландин-опосередкованих болю, лихоманки та

запалення;  механізм  дії  вальдекоксибу - див.  формулярну статтю

"Вальдекоксиб";  династат не повинен сприяти розвитку  залежності,

седатації   чи  пригнічення  дихання,  які  типові  для  опіоїдних

анальгетиків;   при   в/м   і   в/в   введенні   препарат   швидко

метаболізується до    вальдекоксибу,    фармакологічно   активного

метаболіта,  шляхом ферментативного гідролізу  в  печінці;  AUC  і

C     при  введенні  препарату  династат до 50 мг в/в та 20 мг в/м

макс

2 р/добу  є  лінійними;  при  однократному  в/м  і  в/в   введенні

парекоксибу   натрію   в   дозі  20  мг  C      для  вальдекоксибу

                                         макс

досягаються  приблизно  через  30  хв   і   1   год,   відповідно;

концентрації  вальдекоксибу  визначені за AUC і C     були тотожні

                                                макс

при в/м і в/в введенні;  об'єм розподілу вальдекоксибу  після  в/в

введення  парекоксибу  становить  55 л (більше ніж загальний об'єм

води в організмі);  зв'язування з білками плазми дорівнює 98%  при

діапазоні концентрацій,  які досягаються при введенні максимальної

рекомендованої дози - 80 мг/добу; вальдекоксиб, але не парекоксиб,

інтенсивно  проникає  в  еритроцити;  парекоксиб  швидко  і  майже

повністю метаболізується  до  вальдекоксибу  in  vivo  з  терміном

напіврозпаду  в  плазмі  приблизно 22 хв;  виділяється з організму

шляхом метаболізму в печінці,  при цьому менше  5%  цієї  речовини

виявляється  в сечі в незмінному вигляді;  незмінений парекоксиб у

сечі не  виявляється,  а  в  фекаліях  визначаються  лише  слідові

залишки;  приблизно  70%  введеної  дози  виділяється  із  сечею у

вигляді неактивних метаболітів;  плазмовий  кліренс  вальдекоксибу

становить близько 6 л/год;  після в/м або в/в введення парекоксибу

натрію T    вальдекоксибу становить близько 8 год; Фармакокінетика

       1/2

у літніх  осіб.  У  здорових  літніх  людей  (віком  65-96  років)

пероральний  кліренс  вальдекоксибу  знижувався,  що призводило до

більшої,  приблизно на 40%,  плазмової концентрації  вальдекоксибу

порівняно зі здоровими молодими особами.

Показання для застосування ЛЗ: остеоартрит (г. і хр.), купірування больового с-му.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: лікування г. больового с-му - рекомендованою дозою є одноразове або первинне введення в/в або в/м 40 мг, потім кожні 6-12 год 20 мг або 40 мг залежно від необхідності, однак не більше 80 мг на добу; при застосуванні рекомендованих доз для лікування г. больового с-му, початок аналгетичного ефекту відзначається через 7-14 хв і досягає свого максимуму протягом 2 год; після однократної дози тривалість аналгезії є залежною від дози та клінічних особливостей больового с-му і коливається від 7 год до 24 год і довше; при застосуванні перед оперативним втручанням з метою попередження післяопераційного болю рекомендованою в/м або в/в дозою є 40 мг, вводиться за 45 хв до операції; післяопераційне повторне введення виконується згідно з рекомендаціями для лікування г. больового с-му і може бути необхідним для подовження аналгетичного ефекту; з метою зменшення потреби в оплатах рекомендовано сумісний прийом препарату з оплатами (парекоксиб вводиться перед прийомом опіатів).

Побічна дія та ускладнення при за стосуванні ЛЗ: біль у спині, периферичні набряки, АГ, гіпотензія, гіпестезія, альвеолярний остеїт, диспепсія, метеоризм, ріст рівня креатиніну, гіпокаліємія, ажитація, інсомнія, післяопераційна анемія, фарингіт, дихальна недостатність, свербіння, олігурія; збільшення серозних виділень з рани після стернотомії, раньова інфекція, посилення АГ, брадикардія, підвищення рівнів АЛТ та АСТ, підвищення рівня азоту сечовини в крові, екхімоз, тромбоцитопенія, цереброваскулярні розлади.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до активної субстанції або будь-якого з інгредієнтів препарату; наявність в анамнезі бронхоспазму, г. риніту, носових поліпів, ангіоневротичного набряку, кропивниці або АР на прийом ацетилсаліцилової кислоти, чи НПЗЗ, чи специфічних інгібіторів циклооксигенази-2 (ЦОГ-2); третій триместр вагітності та годування груддю; діти віком до 18 років.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування р-ну для ін'єкцій по 20 мг по 40 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С; термін придатності 3 роки.

Торгова назва:

II. Династат, "Pfizer Pharmaceuticals LLS";"Pharmacia Limited"; "Pharmacia & Upjohn Company" для "Pfizer Inc.", США/Великобританія/США

7.1.6. Інші нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби

- Глюкозамін (Glucosamine)*, **

Фармакотерапевтична група: M09AX - нестероїдні протизапальні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: хондропротекторна, м'яка протизапальна.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: механізм дії зумовлює глюкозамін, що є субстратом побудови суглобного хряща; внаслідок будь-якого несприятливого впливу (захворювання, вікові порушення обміну, травматизація) зменшується його синтез і концентрація у сполучній тканині, через що порушується функціональний стан суглобів і виникає біль; глюкозамін входить до складу ендогенних глюкозамін-гліканів хрящової тканини; при систематичному застосуванні стимулює синтез протеогліканів і кол; зменшує болючість і нормалізує рухливість в уражених суглоба; прийом екзогенного глюкозаміну протидіє прогресуванню остеоартрозу і зменшує частоту його загострень, запобігає можливому метаболічному пошкодженню хряща від дії НПЗЗ і ГК; завдяки здатності поглинати вільні радикали виявляє власну м'яку протизапальну дію, що не пов'язана з метаболізмом простагландинів; біодоступність при пероральному застосуванні 25-26%; після розподілу в тканинах найбільші концентрації спостерігаються в печінці, нирках і хрящовій тканині; приблизно 30% прийнятої кількості довгочасно персистують у сполучній тканині; у незміненому вигляді екскретується головним чином з сечею, дуже незначною мірою - з калом.

Показання для застосування ЛЗ: дегенеративно-дистрофічні захворювання периферичних суглобів і хребта (остеоартрит, тендиніт, остеохондроз та ін.); остеопатії та хондропатії, хондромаляція, пародонтопатії; профілактика та лікування пошкоджень суглобів внаслідок фізичних перевантажень (у тому числі спортивної травми); період реконвалесценції після переломів кісток (для прискорення утворення кісткової мозолі), травм, операцій опорно-рухового апарату тощо; як допоміжний ЛЗ при болю в суглобах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим внутрішньо по 1-2 табл. на день, мінімальна тривалість курсу 6 тижнів; максимум клінічної дії спостерігається після застосування препарату протягом 2-3 місяців; клінічний ефект настає повільно і здатен зберігатися довший час після припинення прийому; рекомендується починати лікування з 2 табл. на день (вранці та ввечері), потім переходячи на 1 табл. на день; індивідуальну тривалість курсів і частоту прийому визначає лікар залежно від стадії хвороби, больового с-му та клінічної відповіді.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: помірні прояви АР (шкірний висип, свербіж, кропив'янка тощо), порушення роботи ШКТ (нудота, біль у животі, метеоризм).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; недостатність функції нирок у стадії декомпенсації.

Форми випуску ЛЗ: порошок для приготування р-ну для перорального застосування у пакетиках по 1500 мг, капс. по 1000 мг, табл., вкриті оболонкою, по 750 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ:

Торгова назва:

II. Артрон(R) Флекс, "Unipharm Inc.", США

Дона, "Rottapharm Ltd." та "Sigmar S.r.l." для "Rottapharm S.r.l.", Ірландія/Італія

Флекс-а-мін(ТМ) ГЛЮКОЗАМІН, "NBTY. Inc", США

- Хондроїтин сульфат (Chondroitine sulfate)*, **

Фармакотерапевтична група: M09AX - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби.

    Основна фармакотерапевтична      дія:      хондропротекторна,

покращення мікроциркуляції

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  механізм дії зумовлений активним чинником -  хондроїтин

сульфатом, який є субстратом побудови суглобного хряща; хондроїтин

сульфат є  високомолекулярним  мукополісахаридом,  що  в  нормі  в

достатній  кількості  секретується хондроцитами в екстрацелюлярний

матрикс суглобного хряща;  перешкоджає стиску сполучної тканини  і

грає   роль   своєрідного   мастила   суглобної  поверхні;  прийом

екзогенного  хондроїтину  протидіє  прогресуванню  остеоартрозу  і

зменшує частоту його загострень,  запобігає деструктивним змінам у

хрящовій та кістковій тканинах і  знижує  втрати  кальцію  завдяки

конкурентному    інгібіруванню    протеолітичних   ферментів,   що

спричинюють ці зміни,  стимулює регенерацію суглобного  хряща  при

його  експериментальному  пошкодженні;  додатковим  механізмом дії

хондроїтину   є   покращення   кровообігу    в    периартикулярних

мікросудинах  через його антитромботичні властивості;  у пацієнтів

літнього  і  похилого  віку  з  атеросклерозом  прийом   препарату

призводив  до помірного зниження рівня холестерину і тригліцеридів

у плазмі крові;  після  одноразового  прийому  500  мг  хондроїтин

сульфату C     досягається через 3-4 год,  у синовіальній рідині -

         макс

через 4-5   год;  концентрація  у  синовіальній  рідині  перевищує

плазмову; біодоступність -  13-15%;  виводиться  нирками  протягом

24 год.

Показання для застосування ЛЗ: дегенеративно-дистрофічні захворювання периферичних суглобів і хребта (остеоартроз, остеохондроз, спондилоартроз та ін.);остеопатії та хондропатії, хондромаляція, пародонтопатії; профілактика та лікування пошкоджень суглобів внаслідок фізичних перевантажень (у тому числі спортивної травми); період реконвалесценції після переломів кісток (для прискорення утворення кісткової мозолі), травм, операцій опорно-рухового апарату тощо; як допоміжний ЛЗ при болю в суглобах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим внутрішньо по 1-2 табл., мінімальна тривалість курсу 6 тижнів; максимум клінічної дії спостерігається після застосування препарату протягом 2-3 місяців; клінічний ефект настає повільно і здатний зберігатися довший час після припинення прийому; рекомендується починати лікування з 2-х табл. на день (вранці та увечері), потім переходячи на 1 табл. на день; індивідуальну тривалість курсів і частоту прийому визначає лікар залежно від стадії хвороби, больового с-му та клінічної відповіді.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: помірні прояви АР (шкірний висип, свербіж, кропив'янка тощо), порушення роботи ШКТ (нудота, біль у животі, метеоризм).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; недостатність функції нирок у стадії декомпенсації.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою 750 мг; капс. по 500 мг; мазь; емульгель.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 30 град.C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Хондроїтинова мазь, ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"

Хондроітин-Фітофарм, ВАТ "Фітофарм"

II. Артрон(R) Хондрекс, "Unipharm Inc.", США

Мукосат, РУП "Бєлмедпрепарати", Республіка Білорусь

Структум(R), "Pierre Fabre Medicament Production" для "Pierre Fabre Medicament", Франція

Хондроксид(R), ВАТ "Нижфарм", Російська Федерація

- Діацереїн (Diacerein)*

Фармакотерапевтична група: M01AX21 - нестероїдні протизапальні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: хондропротекторна, аналгетична, протизапальна, антипіретична.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: внаслідок специфічного механізму дії, що не пов'язаний з впливом на синтез простагландинів, діацереїн має властивості хондропротектора та має анаболічну, антикатаболічну дію на суглобний хрящ, а також протизапальну, болезаспокійливу та жарознижуючу дію; препарат полегшує перебіг остеоартриту, значною мірою усуваючи такий симптом остеоартриту, як біль, і відновлюючи функцію суглобів; механізм протизапальної дії не зумовлений впливом на ЦОГ та ліпооксигеназу; препарат інгібує продукцію інтерлейкіна-1 макрофагами та синовіоцитами, пригнічує продукцію мієлопероксидази, бета-глюкуронідази та еластази, зменьшує вміст металопротеїназ у хрящі, стимулює синтез паротеогліканів, глюкозаміногліканів і гіалуронової кислоти. Зменшує вираженість запалення синовіальної оболонки і пошкодження хряща; клінічний ефект препарату виявляється після 2-4 тижнів лікування (ефект післядії); всмоктування становить 50-100% введеної дози; повторне введення не впливає на параметри фармакокінетики; вивчення розподілу в органах виявило високі концентрації в основному в органах екскреції - нирках і дуже незначний вміст препарату - у мозку; препарат дуже швидко метаболізується, головним чином пресистемно, до реїну і кон'югатів реїну (кількість кон'югатів різниться); зв'язування метаболітів препарату з білками плазми становить 80-90%.

Показання для застосування ЛЗ: остеоартрити, остеоартрози, включаючи коксартроз і гонартроз.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих рекомендовано - 1 капс. 2 р/добу, під час основного прийому їжі, протягом тривалого часу (не менше 6 місяців); враховуючи те, що препарат може прискорити час проходження вмісту кишечнику протягом перших двох тижнів, рекомендовано починати курс лікування з 1 капс./добу щовечора, протягом 4 тижнів; після адаптації до препарату, слід збільшити дозу до 2 капс./добу; тривалість лікування індивідуальна, але вона не повинна бути менше 6 місяців; рекомендовано призначення препарату у складі комбінованої терапії з аналгетиками та НПЗЗ протягом перших 2-4 тижнів лікування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: прискорення проходження вмісту кишечнику у вигляді діареї, біль в епігастрії, нудота, блювання, більш інтенсивне жовте забарвлення сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, антрахінону; вагітність, лактація; діти до 15 років.

Форми випуску ЛЗ: капс. по 50 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Артродар, "TRB Chemedica international" для "TRB Chemedica international", Аргентина/Швейцарія

Орцерин, "Macleods Pharmaceuticals Limited", Індія

Хондроцерин, "Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd." для "Mili Healthcare Limited", Індія/Великобританія

Комбіновані препарати

Глюкозамін + хондроїтин сульфат (Glucosamine + Chondroitine sulfate)**

II. Терафлекс, капс., 1 капс. містить глюкозаміну гідрохлориду - 500,0 мг, натрію хондроїтину сульфату - 400,0 мг, виробництва "Sagmel Inc.", США

Артрон(R), табл., вкриті оболонкою, 1 табл. містить: хондроїтину сульфату натрію - 500,0 мг, глюкозаміну гідрохлориду - 500,0 мг, виробництва "Unipharm Inc.", США

7.1.7. Специфічні протиревматичні засоби

- Пеніциламін (Penicillamine)*

Фармакотерапевтична група: M01CCV1 - специфічні протиревматичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: протиуролітична, дезінтоксикацій на по відношенню до важких металів.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:  синтетичний  препарат,  продукт розпаду пеніциліну,  що

утворює розчинні комплексні сполуки з іонами важких металів, які в

подальшому    виводяться    з   організму   з   сечею;має   високу

комплексоутворюючу активність  щодо  іонів  міді,  ртуті,  свинцю,

заліза та кальцію;  здатність препарату утворювати хелатні сполуки

з   міддю   робить   його    засобом    вибору    для    лікування

гепатолентикулярної  дегенерації  (хвороба Вільсона);  пеніциламін

знижує резорбцію міді із  їжі  і  сприяє  видаленню  її  з  тканин

організму;   препарат   є  ефективним  засобом  при  тяжкій  формі

свинцевого  отруєння,  при  отруєнні  іншими  тяжкими  металами  -

залізом,  ртуттю;  механізм  дії  пеніциламіну  при  ревматоїдному

запаленні суглобів не вивчений,  але  ймовірно  препарат  підвищує

активність  лімфоцитів,  знижує концентрацію ревматоїдного фактору

(IgM) і комплексів імуноглобулінів у сироватці і суглобовій рідині

з  незначним  зниженням  загальної  концентрації імуноглобулінів у

сироватці,  гальмує  активність  Т-лімфоцитів,  не  впливаючи   на

В-лімфоцити;  у хворих на цистинурію пеніциламін утворює комплекси

із       цистином,        внаслідок        чого        утворюється

пеніциламінцистеїндисульфід, який розчиняється краще, ніж цистин і

легко виділяється нирками,  в результаті чого концентрація цистину

в  сечі  значно  знижується (це має велике значення у профілактиці

цистинових каменів); пеніциламін легко резорбується з ШКТ, досягає

C      через 2 год;  метаболізується у дві фази:  T    першої фази

макс                                              1/2

становить 1 год,  другої - 5 год;  проникає майже  в  усі  тканини

організму;  приблизно  80%  виводиться  з  випорожненнями та сечею

протягом 48 год.

Показання для застосування ЛЗ: ревматоїдне запалення суглобів із тяжким перебігом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймається не менше ніж за 30 хв до їди; ревматоїдне запалення суглобів - дорослим по 125-250 мг на добу протягом першого місяця, потім дозу підвищують кожні 4-12 тижнів на 125-250 мг до досягнення ремісії хвороби, після чого застосовують мінімальну ефективну дозу; якщо протягом 12 місяців застосування препарату терапевтичний ефект не досягається, лікування слід припинити; підтримуюча доза звичайно становить 500-750 мг на добу, доза не повинна перевищувати 1,5 г/добу; після досягнення ремісії хвороби, що продовжується 6 місяців, дозу лікарського засобу рекомендується поступово зменшувати на 125-250 мг кожні 12 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР - гарячка, біль у суглобах, еритема, кропив'янка і/чи зуд, набряк лімфатичних вузлів; запалення слизової оболонки порожнини рота; агранулоцитоз: фарингодинія і гарячка з ознобом чи без, виразки, болючі рани чи білі плями на червоній каймі губ чи в порожнині рота; апластична анемія, гемолітична анемія; гломерулопатія, інфекція сечових шляхів, нефротичний с-м; лейкопенія, тромбоцитопенія; облітеруючий бронхіолі; ексфоліативний дерматит; с-м Гудпасчера; холестатична жовтяниця; myastenia gravis; с-м Лайелла; неврит зорового нерва; панкреатит, рецидив виразкової хвороби шлунка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вагітність і період лактації; червоний вовчак; через можливість негативного впливу на нирки пеніциламін протипоказаний хворим на ревматоїдне запалення суглобів з одночасною дисфункцією нирок, хр. отруєння свинцем, у яких у ШКТ рентгенологічно виявлено наявність речовин, що містять свинець; одночасне лікування препаратами золота, протималярійними засобами, цитостатиками, оксифенілбутазоном, які як і пеніциламін викликають побічні реакції з боку кровотворної системи і нирок.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 250 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігають при t 15-25 град.С; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Купреніл(R), "Polfa" Kutno Pharmaceutical Company", Польща

- Ауротіомалат натрію (Sodium aurothiomalate)

Фармакотерапевтична група: M01CB01 - специфічні протиревматичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: імуносупресивна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  препарат золота,  дія якого ?рунтується на  інгібуванні

продукції   антитіл   у  лімфоцитах  і  плазматичних  клітинах  за

допомогою солей золота; базовий препарат для лікування аутоімунних

захворювань  викликає  гальмування  антигеніндукованої  стимуляції

лімфоцитів,   пригнічення   моноцитарного    і    гранулоцитарного

фагоцитозу,    стабілізацію   лізосомальних   мембран,   зміцнення

колагенових волокон із заняттям імунологічно активних ділянок,  що

здатні спровокувати аутоімунний процес; клінічний ефект настає між

9-м і 17-м тижнем, коли загальна доза золота становить 300-800 мг;

C       досягається   через   3-6   год   після  ін'єкції;  висока

макс

концентрація золота визначається в тканинах ретикулоендотеліальної

системи;  відносно  висока  концентрація створюється у надниркових

залозах  і  корковому  прошарку  нирок;   у   м'язах   і   кістках

відмічається низька концентрація золота;  майже цілком зв'язується

з альбумінами плазми;  через 24 год у плазмі крові спостерігається

70-80% концентрації,  досягнутої  в  плазмі  через  6  год   після

введення; 83-90%  препарату  виділяється нирками,  10-17%  - через

кишечник;  при тижневій дозі 50 мг рівноважна концентрація  золота

досягається  через 6 тижнів;  при щотижневому дворазовому введенні

25 мг золота його концентрація  в  плазмі  перед  кожним  черговим

введенням становить в середньому 3,5 мкг/мл; T    близько 27 днів.

                                             1/2

Показання для застосування ЛЗ: РА, ювенільний РА, псоріатичний артрит.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/м (у сідницю); інформація про дозування препаратів золота носить емпіричний характер; дози, що рекомендуються, не є стандартними і повинні підбиратися індивідуально; відповідно до фармакокінетики препаратів золота ауротерапія починається з пробної фази (визначення переносимості, підбір дози, починаючи з невеликої концентрації) з подальшим переходом до фази насичення, яка потім продовжується застосуванням підтримуючої дози, що забезпечує стабільний рівень золота в тканинах організму; дорослим - спочатку призначають 2 ін'єкції на тиждень - з 1-ї по 3-тю ін'єкцію дорослим вводять по 10 мг, з 4-ї по 6-ту ін'єкцію - по 20 мг, з 7-ї ін'єкції вводять або 2 рази на тиждень по 50 мг, або 1 раз на тиждень максимально 100 мг; ця доза повинна зберігатися до досягнення клінічного ефекту, але не перевищувати сумарну дозу 1 600 мг (максимально 2 000 мг); якщо після досягнення цієї сумарної дози клінічного ефекту не настало, лікування слід припинити; у разі отримання клінічного ефекту місячна доза підтримуючої терапії становить 100 мг на ін'єкцію або 50 мг 1 раз на 2 тижні; це лікування можна продовжувати місяці і роки, залежно від активності процесу, відповідним чином збільшуючи або зменшуючи дозу, але не перевищувати максимальну зазначену дозу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: різноманітні форми дерматиту, стоматиту, шкірний свербіж, протеїнурія, порушення гемопоезу у вигляді тромбоцитопенії, лейкопенії, анемії; порушення функції печінки, холестаз, симптоми панкреатиту, випадання волосся, фото сенсибілізація, тяжкі форми дерматиту і стоматиту (наприклад ексфоліативний дерматит, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла), золота енцефалопатія (імунний комплексний нефрит з нефротичним с-мом), тяжкі порушення гемопоезу (панцитопенія, апластична анемія); ентероколіт з водянистими або кров'янистими випорожненнями, спазми шлунка, бронхіоліт, альвеоліт із вираженою задишкою при фізичному навантаженні, фіброз легенів, некроз печінкових клітин, червоний плескатий лишай, кон'юнктивіт, відкладення золота в рогівці, виразка рогівки, симптоми імуносупресії з дефіцитом імуноглобулінів, периферична нейропатія, "золота енцефалопатія", нейротоксичні зміни ока (ураження зорового нерва і сітківки), лімфаденопатія, знебарвлення й відшарування нігтів; серцево-судинні симптоми (тахікардія, ЕКГ-зміни у вигляді ішемії міокарда, шкірний висип, головний біль, пропасниця, зниження АТ аж до шоку, нудота, болі в ділянці шлунка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: порушення кровотворного процесу, порушення функції нирок, тяжкі ураження печінки, активний туберкульоз легенів, розповсюджені захворюваннях сполучної тканини (коллагенозах, таких як диссемінований червоний вовчак, загальний вузловий артеріїт, склеродерма, дерматоміозит), підвищена чутливость одночасно до декількох речовин (поліалергії), алергії на важкі метали й солі золота, контактна алергія на золото, запалення слизової оболонки товстої кишки (виразковий коліт), ЦД з ускладненнями, вагітність, період годування груддю.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій, 10 мг/0,5 мл по 0,5 мл, 20 мг/0,5 мл по 0,5 мл, 50 мг/0,5 мл по 0,5 мл

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище 25 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Тауредон(R) 10, Тауредон(R) 20, Тауредон(R) 50, "Altana Pharma AG", Німеччина

7.2. Засоби, що застосуваються для лікування подагри

- Алопуринол (Allopurinol)*

Фармакотерапевтична група: M04AA01 - препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти.

    Основна фармакотерапевтична       дія:       імуносупресивна,

уростатична.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:  структурний аналог гіпоксантину; порушує синтез сечової

кислоти,  має уростатичні властивості,  які базуються переважно на

здатності  алопуринолу  пригнічувати  фермент ксантиноксидазу,  що

каталізує окислення гіпоксантину до ксантину і ксантину до сечової

кислоти, що призводить до зменшення концентрації сечової кислоти і

сприяє розчиненню уратів; після прийому внутрішньо препарат швидко

і  повністю  всмоктується  в  кров;  абсорбція  в шлунку практично

відсутня; найсприятливіші умови для всмоктування у дванадцятипалій

кишці  та  у  верхній  частині  порожньої кишки;  при застосуванні

препарату у звичайній терапевтичній дозі 300 мг C     реєструються

                                                макс

приблизно  через  1  год  і  становлять  від  1  до  2,6 мкг/мл (у

середньому  1,8  мкг/мл);  утворюється   головний   фармакологічно

активний метаболіт оксипуринол; відповідні C     досягаються через

                                           макс

3-4 год і становлять від 5 до 11 мкг/мл (у середньому 8,4 мкг/мл);

швидкість   утворення   залежить   від   ступеня    і    швидкості

індивідуального    передсистемного   метаболізму;   алопуринол   і

оксипуринол  практично  не  зв'язуються  з  білками  крові;   T

                                                              1/2

алопуринолу становить приблизно 40 хв,  оксипуринолу - 17-21  год;

майже у   третини   пацієнтів  очікуваний  оксипуринолу  становить

9-16 год;  80%  алопуринолу та  оксипуринолу  виводяться  нирками,

20% - через кишечник.

Показання для застосування ЛЗ: дорослі: лікування гіперурикемії (з рівнями сечової кислоти в сироватці в межах 500 мкмоль (8,5 мг/100 мл) і вище, коли гіперурикемія не контролюється за допомогою дієти); захворювання, спричинені зростанням рівнів сечової кислоти в крові, особливо при подагрі, уратній нефропатії та уратній сечокам'яній хворобі; вторинна гіперурикемія різного походження; первинна і вторинна гіперурикемія при різних гемобластозах (г. лейкозі, хронічному мієлолейкозі, лімфосаркомі), цитостатична і променева терапія пухлин, псоріаз, а також масивна терапія ГК.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Доросліим добова доза визначається індивідуально залежно від рівнів сечової кислоти у сироватці крові і звичайно становить від 100 мг до 300 мг на добу; за необхідності початкову дозу поступово підвищують на 100 мг кожні 1-3 тижні до отримання максимального ефекту; підтримуюча доза звичайно становить 200-600 мг на добу, проте в окремих випадках доза препарату може бути збільшена до 600-800 мг на добу; якщо добова доза перевищує 300 мг, її ділять на 2-4 рівних прийоми; при підвищенні дози необхідний контроль рівня оксипуринолу в сироватці крові, який не повинен перевищувати 15 мкг/мл (100 мкмоль); для профілактики гіперурикемії при променевій терапії та хіміотерапії пухлин препарат призначають в середньому по 400 мг на добу; препарат приймають за 2-3 дні до початку або одночасно з антибластомною терапією і продовжують приймання протягом декількох днів після закінчення специфічного лікування; тривалість лікування залежить від перебігу основного захворювання.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: на початку лікування може статися реактивний напад подагри; ШКТ - нудота, блювання, діарея, шкірні реакції - еритема, кропив'янка, свербіж; слабкість, стомлюваність, атаксія, депресія, судоми, парези, парестезії, нейропатії, порушення зору, катаракта, порушення смакових відчуттів, запаморочення, сонливість, головний біль; реакції гіперчутливості - пропасниця, шкірні реакції, озноб, артралгії; зміни показників крові (лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія); тяжке ушкодження кісткового мозку (тромбоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія); тяжкі шкірні реакції, такі як ексудативна мультиформна еритема, с-м Лайєлла; дисфункції печінки (оборотнє збільшення рівня трансаміназ і ЛФ в крові), гепатит, стоматит; міалгія і периферичний неврит; індукований алергією на препарат інтерстиціальний нефрит з лімфоцитарною інфільтрацією, уремія, гематурія; алопеція; г. холангіт; ксантогенні камені; імпотенція, гінекомастія, ЦД, брадикардія.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; виражені порушення функції нирок і печінки; вагітність, лактація; діти віком до 3 років.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 100 мг, по 300 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище 25 град.С; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

I. Алопуринол, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

II. Аллогексал(R), "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal AG", Німеччина

7.3. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

7.3.1. Бісфосфонати

- Кислота алендронова (Alendronic acid)*

Фармакотерапевтична група: M05BA04 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

    Основна фармакотерапевтична дія: пригнічує кісткову резорбцію

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  являє собою бісфосфонат, що діє як потужний специфічний

інгібітор  резорбції кістки,  яка здійснюється остеобластами,  при

цьому  не  чинить  безпосереднього  впливу  на  процес  формування

кістки;   щоденний   пероральний   прийом  алендронату  жінками  у

постменопаузі призводить до  біохімічних  змін,  які  вказують  на

дозозалежне  пригнічення  кісткової резорбції,  включаючи зниження

рівня кальцію та маркерів деградації колагену кісткової тканини  в

сечі  (таких  як  гідроксипролін,  діоксипіридинолін і перехресний

N-телопептид 1 типу колагену;  ці біохімічні показники поверталися

до  рівнів,  які спостерігалися до початку терапії,  незважаючи на

тривале утримання алендронату у скелет;  при остеопорозі  на  фоні

застосування  10  мг/добу рівні маркерів кісткоутворення,  такі як

сироватковий остеокальцитонін і ЛФ,  знижувались і досягали  плато

після 6-12 місяців лікування;  рівень ремоделювання кістки досягав

нового стану стабілізації,  незважаючи на  прогресивне  збільшення

загальної кількості алендронату,  який міститься всередині кістки;

внаслідок  пригнічення   резорбції   кістки   спостерігали   також

безсимптомне зменшення  рівнів  кальцію  і  фосфату  в  сироватці;

у довготривалих дослідженнях через місяць  після  початку  прийому

10 мг  препарату спостерігали зменшення рівня кальцію приблизно на

2%,  фосфатів - на  4-6%;  пероральна  біодоступність  алендронату

становила 0,64%  у жінок і 0,6% у чоловіків для доз від 5 до 70 мг

при прийомі натще після нічного  сну  за  2  год  до  стандартного

сніданку; біодоступність  знижувалась  однаково (приблизно на 40%)

при прийомі алендронату за 1-1,5  год  до  стандартного  сніданку;

концентрації  алендронату  у  плазмі  після  перорального  прийому

терапевтичної дози надто малі для аналітичного  визначення  (менше

5 нг/мл);  рівень зв'язування з білками плазми становить приблизно

78%; T    - понад 10 років,  що відображає вивільнення алендронату

     1/2

з кісток скелета.

Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика остеопорозу у жінок у постменопаузі з метою запобігання переломам; лікування остеопорозу у чоловіків; лікування і запобігання остеопорозу, спричиненого застосуванням ГК, у чоловіків і жінок.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: необхідно приймати принаймні за півгодини до першого прийому їжі, рідини або ліків, запиваючи лише простою водою; після цього пацієнтам не слід лягати принаймні протягом 30 хв і до першого прийому їжі (недотримання цих вказівок може збільшити ризик побічних реакцій з боку стравоходу); лікування остеопорозу у жінок у постменопаузі та у чоловіків - рекомендовано приймати по 10 мг/добу; профілактика остеопорозу у жінок у постменопаузі - 5 мг/добу; лікування і профілактика остеопорозу, спричиненого застосуванням ГК - 5 мг/добу; жінкам у постменопаузі, які не приймають естрогени, рекомендовано приймати препарат у дозі 10 мг/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загальні - реакції гіперчутливості, у тому числі кропив'янка та зрідка ангіоневротичний набряк; на початку лікування - міалгія, нездужання, гарячка, симптомна гіпокальціємія; ШКТ - біль у животі, диспепсія, виразка стравоходу, дисфагія, здуття живота,нудота, блювання, езофагіт, ерозії стравоходу та ротоглотки, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки; шкіра - висип (інколи з фотосенсибілізацією), свербіж, тяжкі шкірні реакції, включаючи с-м Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некролі; увеїт, склерит або епісклерит.

Протипоказання до застосування ЛЗ: ураження стравоходу, які сповільнюють його випорожнення (звуження або ахалазія), неможливість стояти або сидіти прямо не менше 30 хв; гіперчутливість до препарату; гіпокальціємія.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,01 г, по 0,07 г.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t нижче за 25 град.С; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Алендронат-Стома, АТ "Стома"

Фосален, ВАТ "Київмедпрепарат"

II. Алендрос-70, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка

Ліндон, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія

Ост, "Polfa" Kutno Pharmaceutical Company, Польща

Осталон, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o.; для "Richter Gedeon Ltd", Польща/Угорщина

Остемакс, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o.; для "Richter Gedeon Ltd", Польща/Угорщина

Рекостин, "Biofarm Ltd", Польща

Фосамакс, "Merck Sharp and Dohme B.V." для "Merck Sharp & Dohme Idea Inc", Нідерланди/Швейцарія

7.3.2. Стронцію ранелат

- Стронцію ранелат (Strontium ranelate)

Фармакотерапевтична група: M05BX03 - засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток.

Основна фармакотерапевтична дія: стимулює утворення кісткової тканини та пригнічує процеси руйнування кіткової тканини.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів: збільшує утворення кості в культурі  кісткової  тканини,

а також  розмноження попередників остеобластів і синтез колагену в

культурі клітин кістки;  зменшує резорбцію  кісткової  тканини  за

рахунок  зменшення  диференціації  остеокластів  і зниження їхньої

резорбційної активності;  подвійний  механізм  дії  призводить  до

ребалансування  обмінних  процесів  у кістковій тканині на користь

остеогенезу;  препарат  підвищує   трабекулярну   кісткову   масу,

кількість  трабекул  і  їхню товщину,  що призводить до збільшення

міцності  кістки;  у  кістковій  тканині  стронцій   в   основному

адсорбується  на  поверхні  кристалів апатиту й тільки у незначній

кількості заміняє кальцій у кристалах апатиту у заново сформованій

кістковій  тканині;  не  змінює  характеристики  кристалів  кості;

середня  величина  мінеральної  щільності  кістки  при   лікуванні

стронцієм  ранелатом  збільшується  в порівнянні з вихідним рівнем

приблизно на 4%  у рік у  поперековому  відділі  хребта  й  на  2%

у рік  - в області шийки стегна,  досягаючи через 3 роки середньої

величини 13-15%  та 5-6%,  відповідно; препарат складається з двох

атомів   стабільного   стронцію   й  молекули  ранелової  кислоти;

органічна частина сполуки дозволяє  досягти  кращих  характеристик

відносно   молекулярної   маси;   відзначається   низький  ступінь

всмоктування, розподілу в тканинах і зв'язування ранелової кислоти

з білками  плазми крові;  ранелова кислота не кумулює в організмі,

а також відсутні дані, що свідчать про її метаболічні перетворення

в  організмі  тварин і людини;  після всмоктування препарат швидко

виділяється   нирками    в    незміненому    вигляді;    абсолютна

біодоступність   стронцію  після  перорального  застосування  2  г

стронцію ранелату становить  близько  25%  (у  діапазоні  19-27%);

C     досягається  через  3-5  год  після прийому однократної дози

макс

2 г;  концентрація стабільної рівноваги досягається через 2  тижні

після початку лікування;  застосування стронцію ранелату одночасно

з кальцієм або їжею знижує біодоступність  стронцію  приблизно  на

60-70% у порівнянні з тим,  коли препарат приймають через  3  год;

необхідно уникати прийому їжі й препаратів кальцію як перед, так і

після  прийому  стронцію  ранелату;  препарати  вітаміну   D   для

перорального  застосування  не  впливають  концентрацію  стронцію;

об'єм розподілу становить близько 1 л/кг; має високу спорідненість

з  кістковою  тканиною;  стронцій  не метаболізується,  не інгібує

ферменти системи цитохрому P450; виведення стронцію носить часо- і

дозозалежний   характер;   ефективний   T      близько   60   год;

                                        1/2

елімінується з організму із сечею й калом;  величина його кліренсу

із плазми крові становить близько 12 мл/хв,  а нирками  -  близько

7 мл/хв.

Показання для застосування ЛЗ: лікування постменопаузального остеопорозу для зниження ризику переломів тіл хребців і стегна.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для перорального застосування рекомендована добова доза становить 2 г/добу; препарат рекомендується приймати перед сном, бажано не раніше ніж через 2 год; стронцію ранелат призначений для довготривалого застосування.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нервова система - головний біль, порушення свідомості, пам'яті, судоми (нечасто); ШКТ - блювання, болі в ділянці живота, подразнення слизової оболонки рота, включно стоматити та/або звиразкування слизової рота, нудота, діарея, рідке випорожнення; шкіра й п/ш тканини - дерматит, екзема, прояви гіперчутливості, включаючи висипання, свербіж, кропив'янку, ангіоедему, с-м Стівена-Джонсона, прояви реакції гіперчутливості тяжкого ступеня - DRESS-с-м; венозна тромбоемболія; підвищення активності креатинкінази; скелетно-м'язова система - скелетно-м'язовий біль, включаючи спазми м'язів, біль у кістках, артралгію, та біль у кінцівках.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: гранули для приготування суспензії по 2 г у пакетиках.

Умови та термін зберігання ЛЗ: термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

II. Бівалос(R), "Les Laboratoires Servier Industrie" для "Les Laboratoires Servier", Франція/Франція

7.3.3. Препарати кальцитоніну

- Кальцитонін (Calcitonin)

Фармакотерапевтична група: H05BA01 - препарати навколощитоподібної залози

Основна фармакотерапевтична дія: препарат навколощитоподібної залози.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів: кальцитонін (тирокальцитонін) - гормон, який виділяється

парафолікулярними  клітинами  вилочкової залози людини;  лососевий

кальцитонін відрізняється від  людського  кальцитоніну  декількома

амінокислотами;  кальцитонін  пригнічує  процеси резорбції кісток,

спричиненої остеобластами,  зменшує кількість кальцію  і  фосфатів

у крові,    є    антагоністом   паратгормону;   стимулює   функцію

остеобластів і  формування  кісткової  тканини;  зменшує  шлункову

секрецію,  екзокринну функцію підшлункової залози; має аналгетичну

дію; біодоступність -  близько  70%;  C      досягається  протягом

                                      макс

1 год; зв'язування з білками плазми крові становить 30-40%; до 95%

кальцитоніну  та  його  метаболітів  виводиться із сечею,  2%  - в

незміненому вигляді. T    - 70-90 хв.

                     1/2

Показання для застосування ЛЗ: хворобі Педжета (деформуючий остеїт); підвищеній концентрації кальцію в крові; лікування остеопорозу різної природи.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/м, в/в, п/ш дорослим і підліткам старше 14 років, у випадку гіпоглікемічної кризи можна вводити повільно в/в (у вигляді інфузії); хвороба Педжета (деформуючий остеїт) - початкова доза 100 МО/добу, пізніше дозу можна зменшувати і вводити по 50 МО 1 р/добу, через день або 3 рази на тиждень; гіперкальціємія - початкова доза - 4 МО/кг маси тіла людини через кожні 12 год, за необхідності, дозу можна збільшувати і вводити 8 МО/кг через кожні 12 год або через кожні 6 год; постменопаузний остеопороз - 100 МО 1 р/добу кожного дня, через день або три рази на тиждень; інші остеопорози - п/ш чи в/м в добовій дозі 50-100 МО кожного дня чи через день, одночасно рекомендується призначення препаратів кальцію і вітаміну D.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: почервоніння і поколювання обличчя, вух, кистів, ступнів, пронос, втрата апетиту, нудота, блювання і болі в шлунку, поліурія, відчуття ознобу, головний біль і запаморочення, відчуття здавлення в грудях, збільшення секрету з носа, порушення дихання, слабкість, АР (висип на шкіри та кропив'янка).

Протипоказання до застосування ЛЗ гіпокальціємія, гіперчутливість до препарату, вагітність, годування груддю, діти віком до 14 років.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл (100 МО/мл), по 1 мл (50 МО/мл) в амп., спрей назальний.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 2-8 град.C; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Ендокалцин, АТ "Ендокринні препарати", Литва Остеобіон, "Zentiva" a.s., Чеська Республіка

8. АНАЛЬГЕТИКИ

8.1. Опіоїди

- Трамадол (Tramadol)*

Фармакотерапевтична група: №02AX02 - наркотичні анальгетики

Основна фармакотерапевтична дія: аналгетична центральна дія, протикашлева.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів: аналгетик центральної дії; має змішаний механізм дії - є

неселективним   чистим   агоністом   опіоїдних   мю-,   дельта-  і

капа-рецепторів та інгібує  зворотнє  захоплення  норадреналіну  в

нейронах  і  посилення серотонінергічної відповіді;  виявляє також

протикашльову дію;  при   застосуванні   в   терапевтичних   дозах

не пригнічує дихання і не змінює моторику кишечнику; після прийому

внутрішньо в ШКТ абсорбується понад 90%;  C     досягається  через

                                          макс

4,8  год;  абсолютна  біодоступність - 68%;  зв'язування з білками

плазми - 20%;  проникає через гематоенцефалічний  та  плацентарний

бар'єри;   0,1%   препарату   виділяється   з   грудним   молоком;

метаболізується  в  печінці;  T     -  6  год;  трамадол  та  його

                              1/2

метаболіти виводяться  нирками  (25-35%)  в  незміненому  вигляді;

приблизно 7% виводиться за допомогою гемодіалізу.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. або хр. болю або при різкому загостренні хр. болю (невралгія, ревматичний біль, мігрень, люмбаго, ушкодження спини, посттравматичний стан, зубний біль, вертеброгенні с-ми); медикаментозний супровід болючих діагностичних/терапевтичних втручань, післяопераційний стан та біль при злоякісних утвореннях.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування визначається індивідуально для кожного пацієнта відповідно до інтенсивності болю та індивідуальної чутливості; призначений для застосування у дітей віком від 12 років (дітям віком від 1 до 12 років препарат рекомендований у формі крап.); інтервал між дозами становить 6-12 год у більшості випадків; дорослим і дітям старше 12 років препарат призначають по 50-100 мг 2 р/добу вранці і ввечері, дозу можна збільшити до 150-200 мг 2 р/добу залежно від інтенсивності болю; максимальна добова доза повинна становити не більше 400 мг/добу за винятком особливих клінічних обставин; у лікарській формі супозиторії ректальні - дорослим і дітям старше 14 років по 1 свічці (100 мг) 2 р/добу, добова доза не повинна перевищувати 400 м; у лікарській формі крап. - разова доза для дорослих і дітей старше 14 років становить по 20-40 крап., тривалість дії - приблизно 6 год, добова доза не повинна перевищувати 400 мг; дітям старше 1 року - внутрішьно в дозі 1-2 мг/кг маси тіла дитини, добова доза - 4-8 мг/кг маси тіла (1 крап. - 2,5 мг).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при високих дозах - млявість, запаморочення, нудота, інтенсивне потовиділення, тяжкість у шлунку, сухість у роті, зміни апетиту, конвульсивний стан, порушення сечовиділення, запор, блювання, реакції шкіри, свербіж, головний біль, сонливість, пригнічення дихання, тремор, порушення свідомості, зміни настрою, активності, послаблення розумових здібностей (порушення сприйняття та процесу прийняття рішень), неконтрольовані рухи, розширення зіниць та галюцинації, тахікардія, тенденція до колапсу та колапс, дуже вірогідним є ризик фізичної та психічної залежності, а також абстинентний с-м.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, або до інших опіоїдних анальгетиків; г. отруєння гіпотензивними засобами, аналгетиками центральної дії, психотропними препаратами або алкоголем; неконтролюєма форма епілепсії; одночасно з інгібіторами МАО та протягом 14 днів після їх відміни; вагітність і лактація; для капс. та супозиторіїв ректальних - дитячий вік до 14 років, для крап. - діти віком до 1 року.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій по 1 мл (50 мг) в амп., капс. пролонгованої дії по 50 мг, по 100 мг, по 200 мг, абл., вкриті оболонкою, пролонгованної дії по 100 мг, по 150 мг, по 200 мг, крап. для перорального застосування по 10 мл (100 мг/мл); супозиторії ректальні по 100 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Трамадол, ТОВ "АСТРАФАРМ"

Трамадол, ТОВ "Львівтехнофарм"

Трамадол, Трамадолу гідрохлорид, ВАТ "Фармак"

Трамадол-Авант(ТМ), ТОВ "Авант" для ТОВ "Седа-Фарм Аптека 7 х 7"

Трамадол-В, ЗАТ "Київський вітамінний завод"

Трамадол-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Трамадол-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

Трамадол-М, ВАТ "Монфарм"

Трамадол-М, Харківське державне фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"

Трамадолу гідрохлорид, ВАТ "Дніпрофарм"

Трамадолу гідрохлорид, Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів ЗАТ "Біолік"

Трамалгін, ВАТ "Концерн "Стирол"

Трамалгін, ТОВ "Стиролбіофарм"

II. Адамон лонг, "TEMMLER PHARMA GmbH & Co. KG" для "MEDA Pharma GmbH & Co.KG", Німеччина

Тралгіт СР 200, "Slovakofarma" j.s.c., Словацька республіка

Трамадол, "Elegant India", Індія

Трамадол, "KRKA d.d., Novo mesto"

Трамадол, "Hemofarm", Сербія і Чорногорія

Трамадол, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o., Польща

Трамадол 100-Зентіва, "Zentiva" a.s., Словацька Республіка

Трамадол 50-Зентіва, "Zentiva" a.s., Словацька Республіка

Трамадол Ретард, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія

Трамадол Стада(R), "Stada Arzneimittel AG", Німеччина

Трамадол-Зентіва, "Zentiva" a.s., Словацька Республіка

Трамадол-Нортон "Swift Healthcare Pvt. Ltd" для "Norton International Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада

Трамал(R), "Grunenthal GmbH", Німеччина

Трамал(R) ретард, "Grunenthal GmbH", Німеччина

Трамол, "Genom Biotech Pvt.Ltd.", Індія

8.2. Інші анальгетики та антипіретики

8.2.1. Аніліди

- Парацетамол (Paracetamol)*, **

Фармакотерапевтична група: №02BE01 - анальгетики.

    Основна фармакотерапевтична        дія:        знеболювальна,

жарознижувальна, протизапальна.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  дія  обумовлена  інгібуванням  ЦОГ  переважно  у   ЦНС,

впливаючи  на  центри  болю та терморегуляції;  незначний вплив на

утворення  простагландинів  у  периферичних   тканинах   обумовлює

відсутність  у  парацетамола  негативного впливу на водно-сольовий

обмін та слизову оболонку ШКТ; при прийомі шипучих табл. по 500 мг

аналгезуючий  ефект  звичайно  настає  через 20 хв;  після прийому

всередину швидко і майже повністю всмоктується в ШКТ;  C     через

                                                       макс

30-60 хв; метаболізується в печінці з утворенням неактивних сполук

з  глюкуроновою  кислотою  та  сульфатами;  у  незначній кількості

(менше 4%) метаболізується шляхом утворення  за  участю  цитохрому

P450 проміжного з'єднання, що швидко утворює сполуки з цистеїном і

меркаптопуровою кислотою та виводиться з сечею; виводиться з сечею

90% дози  протягом  24  год,  в  основному,  у вигляді метаболітів

(глюкуроніди 60-80%,  сульфати  20-30%);  у  незміненому   вигляді

виводиться близько 5% від прийнятої дози; T    становить приблизно

                                          1/2

2 год.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування болю слабкої та помірної інтенсивності та/або підвищенням температури тіла.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: у лікарській формі табл. по 500 мг рекомендовано дорослим по 2 табл. з інтервалом між прийомами не менше 4 год (не більше 4 000 мг протягом 24 год), максимальний термін застосування - 7 днів, дітям віком 6-12 років - 0,5-1 табл. з інтервалом між прийомами не менше 4 год (не більше 2 000 мг протягом 24 год); для інших твердих пероральних форм парацетамолу добова доза не повинна перевищувати 60 мг/кг/добу, яка нарівно ділиться на 4 або 6 прийомів (15 мг/кг через 6 год або 10 мг/кг через 4 год); дітям з масою тіла 13-20 кг - по 250 мг (не більше 1000 мг/добу); дітям з масою тіла 21-25 кг - по 250 мг, при необхідності прийом повторюють з інтервалом 4 год (не більше 1500 мг/добу; дітям з масою тіла 26-40 кг - по 500 мг, при необхідності прийом повторюють з інтервалом 6 год (не більше 2000/добу); дітям з масою тіла 41-50 кг - по 500 мг, при необхідності прийом повторюють з інтервалом 4 год (не більше 3 г/добу); у лікарській формі суспензії для перорального прийому рекомендована доза парацетамолу для всіх дітей розраховується залежно від віку та маси тіла - разова доза парацетамолу становить 10-15 мг/кг маси тіла, добова - 40-60 мг/кг маси тіла; кратність введення - до 4 разів на добу з інтервалом між прийомом не менше 4 год (не давати більше 4 доз протягом 24 год); максимальна добова доза парацетамолу - 60 мг/кг маси тіла, курс лікування - 3-5 днів; у лікарській формі свічки ректальні препарат застосовують 2-3 р/добу; разові дози для дітей - діти віком 1-3 місяці - по 1 супозиторію, що містить 0,05 г парацетамолу; віком 3-12 місяців - по 1-2 супозиторія, що містять 0,05 г парацетамолу або 0,5-1 супозиторію, що містить 0,1 г парацетамолу; віком 1-3 роки - по 1-1,5 супозиторія, що містять 0,1 г парацетамолу; віком 3-5 років - по 1,5-2 супозиторія, що містять 0,1 г парацетамолу; віком 5-10 років - по 1-1,5 супозиторія, що містять 0,25 г парацетамолу; віком 10-12 років - по 1,5-2 супозиторія, що містять 0,25 г парацетамолу; середня разова доза становить 10-12 мг/кг маси тіла дитини, максимальна добова доза не повинна перевищувати 40 мг/кг маси тіла; тривалість курсу лікування як жарознижувального засобу - 3 дні, як болезаспокійливого засобу - 5 днів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: шкірні АР, нездужання та зниження АТ, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, анемія, ниркова коліка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; значні порушення функції печінки та нирок; непереносимість фруктози; алкоголізм; для твердих лікарських форм діти з масою тіла менше 13 кг, для рідких (педіатричних лікарських форм) - діти віком до 2 місяців.

Форми випуску ЛЗ: табл. по 200 мг, по 250 мг, по 325 мг; табл., що диспергують по 125 мг, 250 мг, по 500 мг; табл. шипучі по 500 мг; табл., вкриті оболонкою, по 500 мг; табл. жувальні зі смаком малини або ананаса по 160 мг; порошок для розчинення по 5 г (120 мг/г); каплети, вкриті оболонкою, по 500 мг; капс. по 325 мг; сироп, 120 мг/5 мл; сироп для перорального застосування 3%; суспензія для перорального застосування по 100 мл (120 мг/5 мл), супозиторії ректальні по 50 мг, по 80 мг, по 100 мг, по 120 мг, по 150 мг, по 325 мг,

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при температурі не вище 30 град.С; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Альдолор, ЗАТ "Технолог"

Коладол, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

Парацетамол, АТ "Галичфарм"

Парацетамол, ТОВ "Агрофарм"

Парацетамол, ВАТ "Луганський ХФЗ"

Парацетамол, ТОВ "Юрія-Фарм"

Парацетамол, ВАТ "Луганський ХФЗ"

Парацетамол, ВАТ "Лубнифарм"

Парацетамол, ВАТ "Монфарм"

Парацетамол 325 мг, ТОВ "Стиролбіофарм"

Парацетамол для дітей, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

Парацетамол-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Парацетамол-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

II. Апап, "US Pharmacia International Inc." для "UNILAB LP", США

Береш Фебрилін, "Beres Pharmaceuticals Co. Ltd.", Угорщина

Гриппостад(R) гарячий порошок, "Stada Arzneimittel AG", Німеччина

Далерон, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія

Доломол, "Al-Hikma Pharmaceuticals", Йорданія

Ефералган, "Bristol-Myers Squibb" для "Bristol-Myers Squibb Products S.A.", Франція/Швейцарія

Калпол, "Glaxo Wellcom Gmbh & Co", Німеччина

Мілістан, Мілістан дитячий, Мілістан для немовлят, "Unimax Laboratories";"Lark Laboratories Limited" для "Mili Healthcare Limited", Індія/Індія/Великобританія

Панадол, Панадол Актів, Панадол Бебі, Панадол Солюбл, "GlaxoSmithKline Consumer Healthcare" на заводі "GlaxoSmithKline Dangravan Limited", Великобританія/Ірландія

Парацетамол, "Elegant India", Індія

Парацетамол, РУП "Борисовський завод медичних препаратів", м. Борисов, Мінська обл., Республіка Білорусь

Рапідол, "Ethypharm Industries S.A" для "Balkanpharma-Dupnitza AD", Франція/Болгарія

ЦефеконоД, ВАТ "Нижфарм", м. Нижній Новгород, Російська Федерація

9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

- Бетаметазон (Betamethasone)* (див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби", "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

Показання для застосування ЛЗ: як допоміжна терапія для короткочасного застосування при РА (окремі випадки), анкілозуючому спондиліті, г. та підгострому бурситі, г. неспецифічному тендосиновіїті, подагричному артриті, г. ревматичній пропасниці та при синовіїті; колагенози - під час загострення хвороби або як підтримуюча терапія в окремих випадках системного червоного вовчака, г. ревмокардиту, склеродермії або дерматоміозиту;

Спосіб застосування та дози ЛЗ: режими дозування різні і повинні бути індивідуальними, залежно від особливостей захворювання, його тяжкості і ефективності проведеного лікування; РА та інші ревматичні захворювання - початкова доза - 1-2,5 мг, підтримуюча доза - 0,5-1,5 мг; г. ревматична пропасниця - початкова доза - 6-8 мг, підтримуюча доза - за потребою; системний червоний вовчак - початкова доза - 1,0-1,5 мг 3 р/добу, підтримуюча доза - за потребою (звичайно 1,5-3,0 мг щоденно); слід дотримуватися початкової дози або регулювати її до отримання задовільного результату; добова підтримуюча доза може застосовуватися 1 р/добу рано вранці.

- Метилпреднізолон (Methylprednisolone)* (див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби", "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

Показання для застосування ЛЗ: як додаткова терапія для короткотривалого застосування (при загостренні процесу) при посттравматичному остеоартриті, синовіїті при остеоартриті, РА, у тому числі ювенільному РА (у деяких випадках необхідна підтримуюча терапія низькими дозами), г. і підгострому бурситі, епікондиліті, г. неспецифічному тендосиновіті, г. подагричному артриті, псоріатичному артриті, анкілозуючому спондиліті, системному червоному вовчаку (і вовчаковий нефрит), г. ревматичному кардиті, системному дерматоміозиті (поліміозиті), вузликовому періартеріїті, с-мі Гудпасчера.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: як додаткова терапія при станах, що загрожують життю препарат рекомендується вводити у дозі 30 мг/кг маси тіла, в/в протягом не менше 30 хв; введення цієї дози можна повторяти кожні 4-6 год протягом 48 год; пульс-терапія при лікуванні захворювань, при яких ефективна кортикостероїдна терапія, при загостреннях захворювання і/або при неефективності стандартної терапії (наприклад, вовчаковий нефрит, РА, і т.ін.): РА - 1 г/добу в/в протягом 1, 2, 3 або 4 днів або 1 г/місяць протягом 6 місяців в/в; системний червоний вовчак - 1 г/добу в/в протягом 3 днів; вищезгадані дози слід вводити протягом не менше 30 хв і введення можна повторити, якщо протягом тижня після проведення лікування не було досягнуто покращання, або якщо цього потребує стан хворого.

Преднізолон (Prednisolone)* (див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби", "Дерматовенерологія. Лікарські засоби")

Показання для застосування ЛЗ: г. ревматична пропасниця, ревматичний міокардит і перикардит, г. ексудативні фази хр. артриту, тенденіти; системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, вузликовий періартеріїт; міокардит, ексудативний перикардит, постінфарктний с-м з перикардитом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза препарату встановлюється індивідуально; дорослим на початку курсу лікування, при тяжких г. захворюваннях добова доза звичайно становить 50-75 мг; при хр. захворюваннях і в менш тяжких випадках призначають у початковій дозі 20-30 мг/добу; підтримуюча доза становить 5-15 мг/добу; дітям початкова добова доза для лікування г. захворювань становить 1-2 мг/кг маси тіла, добова підтримуюча доза при тривалому лікуванні становить 0,25-0,5 мг/кг маси тіла; добову дозу препарату рекомендовано приймати однократно або подвійну добову дозу - через день, з урахуванням циркадного ритму ендогенної секреції ГК, в інтервалі 6-8 год ранку; велику добову дозу можна розділити на 2-4 прийоми, при цьому зранку слід приймати більшу частину добової дози; лікування ГК не треба різко припиняти, дозу необхідно знижувати поступово; при в/в і в/м введенні доза, кратність і тривалість застосування визначаються індивідуально: як правило, препарат призначають у дозі 30-45 мг в/в повільно; якщо в/в введення неможливе, можна вводити в/м глибоко; після зняття г. стану при необхідності лікування можна продовжити внутрішньо в таблетках.

10. МІОРЕЛАКСАНТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ

- Тольперизон (Tolperisone)*

Фармакотерапевтична група: M03BX04 - міорелаксанти центральної дії.

Основна фармакотерапевтична дія: міорелаксант, мембраностабілізуюча, місцевоанестезуюча.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,    біоеквівалентність   для

аналогів:  міорелаксант центральної дії, точний механізм дії якого

невідомий;  внаслідок мембраностабілізуючої та місцевоанестезуючої

дії  перешкоджає  проведенню  збудження  в  первинних   аферентних

волокнах, блокуючи моно- і полісинаптичні рефлекси спинного мозку;

вторинний  механізм   дії   полягає   в   блокуванні   вивільнення

трансмітера  шляхом  блокади  надходження іонів кальцію в синапси;

знижує рефлекторну готовність у ретикулоспінальних шляхах стовбура

мозку;  підсилює  периферичний  кровообіг  (ця дія не пов'язана із

впливом препарату  на  ЦНС,  вона  може  бути  обумовлена  слабкою

спазмолітичною  і антиадренергічною дією препарату;  після прийому

внутрішньо  добре  всмоктується   у   тонкому   кишечнику;   C

                                                             макс

досягається  через  0,5-1 год;  через значний первинний метаболізм

біодоступність становить приблизно  20%;  піддається  інтенсивному

метаболізму   в  печінці  та  нирках;  виводиться  нирками,  майже

винятково (понад  99%)  у  вигляді   метаболітів,   фармакологічна

активність яких невідома.

Показання для застосування ЛЗ: м'язовий гіпертонус, спазм при захворюваннях опорно-рухового апарату (наприклад, спондильоз, спондилоартроз, шийний і люмбальний с-ми, артроз великих суглобів).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймати внутрішньо дорослим та дітям старше 14 років залежно від індивідуальної потреби й переносимості по 150-450 мг/добу, розподіливши на 3 прийоми; дітям до 6-річного віку - по 5 мг/кг маси тіла/добу, розподіливши на 3 прийоми; дітям 6-14 років - по 2-4 мг/кг/добу, розподіливши на 3 прийоми; тривалість курсу лікування визначається індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: м'язова слабкість, головний біль, гіпотензія, нудота, блювання, відчуття дискомфорту в животі, реакції гіперчутливості (шкірний свербіж, еритема, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, диспное).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; тяжка міастенія; період годування груддю; відносні протипокази - вагітність, головним чином перший триместр.

Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг, по 150 мг.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-30 град.C; термін придатності - 3 роки.

Торгова назва:

I. Мідокалм, ВАТ "Гедеон Ріхтер УА"

II. Мідокалм, "Richter Gedeon Ltd", Угорщина

Мідокалм, ЗАТ "Гедеон Ріхтер - РУС", Російська Федерація

Інші міорелаксанти центральної дії

- Тізанидин (Tizanidine)*

Фармакотерапевтична група: M03BX02 - міорелаксант центральної дії.

Основна фармакотерапевтична дія: міорелаксуюча, аналгезуюча.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:   релаксант   скелетної   мускулатури  центральної  дії;

стимулюючи пресинаптичні  альфа -адрено-рецептори,  він  пригнічує

                              2

вивільнення   збуджуючих  амінокислот,  які  стимулюють  рецептори

N-метил-D-аспартату  (NMDA-рецептори),  внаслідок  чого  на  рівні

проміжних   нейронів   спинного   мозку  відбувається  пригнічення

синаптичної  передачі  збудження;  оскільки  саме   цей   механізм

відповідає  за  надмірний  м'язовий  тонус,  при  його пригніченні

м'язовий  тонус   знижується;   на   додаток   до   міорелаксуючих

властивостей  препарат виявляє також центральний помірно виражений

аналгезуючий ефект;  ефективний  як  при  г.  болісному  м'язовому

спазмі,  так  і  при хр.  спастичності спінального і церебрального

?енезу;  знижує опір пасивним рухам,  зменшує  спазми  і  клонічні

судоми,  а також підвищує силу мимовільних скорочень; всмоктується

швидко і майже повністю.  C     досягається приблизно через 1  год

                          макс

після  прийому  препарату;  через виражений метаболізм при першому

проходженні  через   печінку   середнє   значення   біодоступності

становить близько 34%; зв'язування з білками плазми досягає 30%; у

діапазоні  доз  від  4  до  20  мг  фармакокінетика  має  лінійний

характер;  враховуючи низьку міжіндивідуальну варіабельність C

                                                             макс

і  AUC,  при   прийомі   тизанідину   внутрішньо   можна   надійно

прогнозувати значення його концентрації у плазмі; швидко і значною

мірою метаболізується у  печінці,  метаболіти  неактивні;  середнє

значення T      із   системного   кровотоку   становить  2-4  год;

         1/2

виводиться  переважно  нирками  (приблизно  70%  дози)  у  вигляді

метаболітів; на незмінену речовину припадає близько 2,7%.

Показання для застосування ЛЗ: болісний м'язовий спазм пов'язаний зі статичними і функціональними захворюваннями хребта (шийний і поперековий с-м); після хірургічних втручань, наприклад з приводу грижі міжхребцевого диска або остеоартрозу тазостегнового суглоба; спастичність при неврологічних захворюваннях, наприклад при розсіяному склерозі, хр. мієлопатії, дегенеративних захворюваннях спинного мозку, порушеннях мозкового кровообігу і церебральному паралічі

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим призначають внутрішньо незалежно від прийому їжі; режим дозування встановлюють індивідуально, з урахуванням показань, ефективності та переносимості терапії; при болісному м'язовому спазмі призначають по 2 мг або 4 мг 3 р/добу; у тяжких випадках на ніч додатково призначають 2 мг або 4 мг; тривалість курсу терапії при г. болю м'язового генезу тривалість прийому препарату складає від 1 до 2-3 тижнів; при хр. больових с-мах може знадобитись більш тривалий курс лікування, який визначається індивідуально і складає в середньому від 3-6 тижнів до 1 року.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ЦНС - сонливість, слабкість, запаморочення, сухість у роті; рідко - розлади сну, галюцинації; опорно-руховий аппарат - м'язова слабкість; ШКТ - нудота, шлунково-кишкові розлади, підвищення активності печінкових трансаміназ, г. гепатит; серцево-судинної система - зниження АТ, брадикардія; загальні - стомлюваність, АР (шкірний свербіж, висип, кропив'янка).

Протипоказання до застосування ЛЗ: виражені порушення функції печінки, одночасний прийом флувоксаміну, гіперчутливість до препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 18 років.

Форми випуску ЛЗ: таблетки по 2 мг, по 4 мг

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище 25 град.С; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

I. Тізалуд, ВАТ "Київський вітамінний завод"

II. Сирдалуд(R), "Novartis Pharma Production GmbH" для "Novartis Pharma AG", Німеччина/Швейцарія

11. ФЕРМЕНТИ

Трипсин, комбінації

- Панкреатин + папаїн + бромелаїн + ліпаза + амілаза + трипсин + хімотрипсин + рутин (Pancreatine + papaine + bromelaine + lipase + amilase + trypsine + chymotrypsine + rutine)**

II. Вобензим, драже, 1 драже містить панкреатину - 345 F.I.P. ОД (115,0 мг), папаїну - 90 F.I.P. ОД (60,0 мг), бромелаїну - 225 F.I.P. ОД (45,0 мг), ліпази - 34 F.I.P. ОД (10,0 мг), амілази - 50 F.I.P. ОД (10,0 мг), трипсину - 360 F.I.P. ОД (24,0 мг), хімотрипсину - 300 F.I.P. ОД (1,0 мг), рутину - 50,0 мг, виробництва "Mucos Pharma GmbH & Co", Німеччина

- Трипсин + бромелаїн + рутин (Trypsine + bromelaine + rutine)**

II. Флогензим, табл., вкриті оболонкою, 1 табл. містить бромелаїну - 90,0 мг (450 ОД), трипсину - 48,0 мг, рутину - 100,0 мг, виробництва "Mucos Pharma GmbH & Co", Німеччина

12. ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА

Комбіновані препарати

- Екстракт імбиру + екстракт альпінії (Zingiber officinalis + Alpinia galanga)

II. Зинаксин, капс., 1 капс. містить екстракту імбиру (Zingiber officinalis) - 150,0 мг (що еквівалентно 3,0 г сухого кореневища Zingiber officinalis), екстракту альпінії (Alpinia galanga) - 15,0 мг (що еквівалентно 660,0 мг сухого кореневища Alpinia galanga), виробництва "Ferrosan A/S", Данія

13. ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ

13.1. Простагландини

- Алпростадил (Alprostadil)

Фармакотерапевтична група: C01EA01 - простагландини та їх синтетичні похідні.

Основна фармакотерапевтична дія: вазодилататор.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:  активна  речовина  препарату  є  вазодилататором,  який

посилює кровотік  шляхом  дилатації  артеріол  та  передкапілярних

сфінктерів,  поліпшує  мікроциркуляцію  та  реологічні властивості

крові;   після   в/в   застосування   спостерігається   підвищення

еластичності  еритроцитів  і  пригнічення  їх  агрегації  ex vivo;

ефективно пригнічує активацію тромбоцитів in vitro;  приводить  до

зменшення  утворення  артеріальних  тромбів;  викликає  стимуляцію

фібринолізу   та   підвищення   певних   показників    ендогенного

фібринолізу   (плазміногену,   плазміну,   активності   активатора

тканинного плазміногену); комплекс, що складається з алпростадил і

альфадексу,  при  приготуванні  розчину  для  інфузій  дисоціює на

окремі  компоненти,  отже,   фармакокінетика   не   залежить   від

присутності комплексу в ліофілізаті; після в/в застосування в дозі

60 мкг/2 год середня C     здорових людей на 5,2 пкг/мл  перевищує

                     макс

середню C     у фазі плацебо (2,4 пкг/мл); T    під час альфа-фази

        макс                               1/2

становить приблизно 0,2 хв,  а під час бета-фази - приблизно 8 хв;

стаціонарна   концентрація   досягається  невдовзі  після  початку

інфузії; метаболізується головним чином у легенях - 80-90% під час

першого  проходження  через  легені;  первинні метаболіти зазнають

подальшого   розпаду,    зокрема    шляхом    бета-окислення    та

омега-окислення;  метаболіти  виводяться  із  сечею  (88%) і калом

(12%);  повне виведення здійснюється за 72 год;  препарат  на  93%

зв'язується з макромолекулярними компонентами плазми.

Показання для застосування ЛЗ: дегенеративно-запальні захворювання артерій кінцівок різної етіології; васкуліт, системна склеродермія.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: з метою лікування дегенеративно-запальних захворювань артерій у дорослих призначають в/в, в дозі 50-200 мкг 1 р/добу або, при більш тяжких станах, 50-100 мкг 2 р/добу, при розведенні у 200-500 мл фізіологічного розчину або 5% розчині глюкози, тривалість інфузії має становити не менше 2 год; тривалість курсу лікування в середньому становить 14 днів; у разі позитивного ефекту лікування препаратом можна продовжувати ще протягом 7-14 днів; курс лікування не повинен перебільшувати 4 тижнів; а відсутності позитивного ефекту протягом 2 тижнів від початку лікування подальше застосування препарату слід припинити.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ознаки флебіту, проксимальніше від місця введення; головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, відчуття нездужання, підвищене потовиділення, порушення з боку ШКТ (дискомфорт в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея); набряк на кінцівках; артеріальна гіпотензія, тахікардія, підвищення t тіла, АР; при тривалому курсі лікування (4 тижні та більше) - виникнення гіперостозів кісток нижніх кінцівок, лейкоцитоз/лейкопенія, збільшення титру C-реактивного білка.

Протипоказання до застосування ЛЗ: абсолютні протипокази - гіперчутливість до алпростадилу, вагітність або годування груддю; відносні протипокази - г. та підгострий інфаркт міокарда, тяжка чи нестабільна форма стенокардії, бронхообструктивний с-м тяжкого ступеня, виражені порушення функції печінки, стани, пов'язані з ризиком виникнення кровотечі (виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, тяжке ураження судин головного мозку, проліферативна ретинопатія зі схильністю до кровотечі, значна травма та ін.), виражена артеріальна гіпотензія.

Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для інфузій по 10 мкг, по 20 мк, концентрат для інфузій, 0,1 мг/0,2 мл по 0,2 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 1-5 град.С; термін придатності - 2 роки.

Торгова назва:

II. Алпростан, "Lechiva", Чеська Республіка

Вазапростан(R), Едекс, "Schwarz Pharma", Німеччина

Каверджект(ТМ), Простин ВР, "Pharmacia & Upjohn", Бельгія

- Ілопрост (Iloprost)

Фармакотерапевтична група: B01AC11 - антиагреганти.

Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна, підвищення щільності капілярів.

    Фармакодинаміка, фармакокінетика,   біоеквівалентність    для

аналогів:  синтетичний  аналог простацикліну,  дія якого полягає у

інгібуванні агрегації, адгезії та реакції вивільнення тромбоцитів,

дилатації  артеріол  і  вену,  підвищенні  щільності  капілярів  і

зниженні    підвищеної    судинної    проникності    у     системі

мікроциркуляції,   активізації  фібринолізу,  інгібуванні  адгезії

лейкоцитів після ушкодження ендотелію та акумуляції  лейкоцитів  в

ушкодженій  тканині,  а також зниженні вивільнення фактору некрозу

пухлини;  рівноважна концентрація в плазмі крові досягається через

10-20  хв  після  початку   в/в   інфузії  та лінійно залежить від

швидкості   інфузії;   після   закінчення   інфузії   концентрація

ілопросту в плазмі дуже швидко знижується; метаболічний кліренс із

плазми становить приблизно 20 +- 5 мл/кг/хв;  T    в  термінальній

                                              1/2

фазі   становить  0,5  год,  внаслідок  чого  через  2  год  після

припинення інфузії вміст  лікарської  речовини  є  менше  10%  від

рівноважної   концентрації;   зв'язування  із  протеїнами  -  60%;

метаболізується,  головним  чином,  шляхом   b-окиснення   бічного

карбоксильного ланцюга;  у незмінному вигляді речовина з організму

не виводиться;  головний метаболіт неактивний і виявляється в сечі

у    вільній    та   кон'югованій   формі   у   вигляді   чотирьох

діастереоізомерів.

Показання для застосування ЛЗ: тяжке протікання с-му Рейно, що веде до інвалідизації та не піддається лікуванню іншими лікарськими засобами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять щоденно у вигляді 6-годинної в/в інфузії із швидкістю введення 0,5-2,0 нг/кг/хв. (залежить від індивідуальної переносимості); необхідно визначати ЧСС і АТ на початку інфузій та після кожного збільшення дози; протягом перших 2-3 днів визначають індивідуальну переносимість препарату - лікування починають зі швидкості введення 0,5 нг/кг/хв протягом 30 хв; після цього дозу поступово збільшують на 0,5 нг/кг/хв приблизно через кожні 30 хв до досягнення швидкості введення 2,0 нг/кг/хв; у випадку виникнення таких побічних явищ, як головний біль, нудота або небажане зниження АТ, швидкість інфузії необхідно зменшувати доки не буде підібрана добре переносима доза; при розвитку побічних реакцій важкого ступеню інфузію необхідно припинити; лікування відновлюють зазвичай через 4 тижні, застосовуючи дози, які хворий добре переносив у перші два-три дні попереднього курсу лікування; тривалість лікування - до 4 тижнів; у хворих, які страждають на с-м Рейно, для досягнення поліпшення, що триває кілька тижнів, часто досить коротших курсів лікування (3-5 днів).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: порушення обміну речовин та харчування - анорексія; психічні розлади - апатія, відчуття стурбованості, депресія, галюцинації; ЦНС - головний біль, запаморочення/вертиго, парестезія/відчуття поколювання або пульсації, гіперестезія, відчуття печіння, занепокоєння, збудження, загальмованість, сонливість, тремор, мігрень, непритомність, тривала втрата свідомості; органи зору - порушення зору, порушення гостроти зору, подразнення, біль в очах; органи слуху - вестибулярні порушення; серцево-судинна система - припливи жару, гіпотензія, брадикардія, аритмія, екстрасистолія, ІМ, інсульт, цереброваскулярна ішемія, тромбоз глибоких вен, емболія легеневої артерії; система органів дихання - БА, кашель; ШКТ - нудота, блювання діарея, абдомінальний дискомфорт, абдомінальний біль диспепсія, тенезми, закреп, відрижка, дисфагія, геморагічна діарея, ректальна кровотеча, сухість у роті, зміна смаку, проктит; печінка та жовчний міхур - жовтяниця; шкіра та підшкірні тканини - пітливість, свербіж; кістково-м'язова система та сполучні тканини - біль у щелепі, тризм, міалгія, артралгія, тетанія, м'язові судоми, гіпертонія; сечовивідна система - біль у нирках, хворобливі спазми в сечостатевих органах, порушення лабораторних показників аналізу сечі, дизурія, захворювання сечовивідних шляхів; загальні порушення та побічні дії в ділянці інфузії - локалізований біль/генералізований біль, гарячка/підвищення температури тіла, генералізоване відчуття жару, слабкість, загальне нездужання, лихоманка, відчуття втоми/стомлюваність, спрага, реакція в ділянці введення (еритема, біль і флебіти); АР, стан сплутаності свідомості, тахікардія та підвищення АТ.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність; лактація; патологічні стани, при яких дія препарату на тромбоцити може підвищити ризик кровотечі (наприклад, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії загострення, травма, внутрішньочерепна кровотеча); тяжка ІХС або нестабільна стенокардія; ІМ протягом останніх 6 місяців; г. або хр. застійна серцева недостатність II-IV ступеню (за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації); тяжкі аритмії; підозра на закупорення легенів; гіперчутливість до препарату.

Форми випуску ЛЗ: концентрат для приготування р-ну для інфузій, 20 мкг/мл по 1 мл в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище 30 град.С; термін придатності - 5 років.

Торгова назва:

II. Іломедин, "Schering AG" виробництво in bulk: "BerliMed S.A." для "Schering AG", Німеччина/Іспанія.


Погода, Новости, загрузка...
Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Untitled-5
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.5071