Нормативная база документов
Дата: 26.10.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про планування тематики на 2010 рік та прийняття результатів науково-дослідних робіт за 2009 рік
№ 776 26.10.2009

З метою оцінки науково-практичної діяльності підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, прийняття результатів виконання перехідних та закінчених у 2009 році науково-дослідних робіт, а також вирішення питань щодо планування наукової тематики на 2010 рік з пріоритетних галузевих інноваційних напрямів, відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових робіт та розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"

НАКАЗУЮ:

1. Директорам науково-дослідних установ (далі - НДУ) і ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі - ВМНЗ):

1.1. Видати накази, згідно з якими у підпорядкованих установах та закладах та протягом жовтня-листопада поточного року провести перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт та розробок, що пропонуватимуться Міністерству охорони здоров'я України для виконання у 2010 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

1.2. Переглянути науково-дослідні роботи (далі - НДР), що виконуються за планами НДУ та ВМНЗ (ініціативна і пошукова тематика) і привести їх у відповідність до вимог, викладених в умовах конкурсного відбору НДР.

1.3. З метою відбору проектів фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових розробок, які спрямовані на отримання вагомих наукових результатів, впровадження яких може суттєво вплинути на розвиток галузі охорони здоров'я, - до 15 листопада 2009 року подати до Департаменту кадрової політики, освіти і науки на конкурс узгоджені з профільними підрозділами МОЗ, проблемними комісіями МОЗ та АМН України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України:

1.3.1 Проекти наукових досліджень та наукових розробок, які будуть виконуватись починаючи з 2010 року, з об?рунтованими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ з детальними розрахунками витрат за встановленою формою відповідно до умов конкурсного відбору проектів НДР.

1.3.2. Анотовані звіти по перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів та клопотання і запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2010 році з детальними розрахунками витрат за встановленою формою, об?рунтованими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ.

1.4. Подати до 30 січня 2010 року за окремим графіком:

1.4.1. Загальні звітні матеріали НДУ і ВМНЗ про науково-практичну діяльність за 2009 рік згідно зі структурою звіту та звіти по завершених НДР, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету, згідно з ДСТУ 3008-95 (Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

1.4.2. Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень у 2 примірниках.

1.4.3. Інформацію про стан впровадження нововведень, включених в попередні випуски Реєстру галузевих нововведень, заходи щодо забезпечення їх практичного використання та пропозиції по подальшому розвитку медичної науки та охорони здоров'я.

1.4.4. Акт здачі-приймання науково-технічної продукції за договорами 2009 року

1.5. Забезпечити проведення моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції (нововведень) протягом трьох років з моменту її створення.

1.6. Забезпечити передачу державі усіх майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені за державні кошти, і надати інформацію про проведену роботу для узагальнення до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.

1.7. При відповідності виготовленої науково-технічної продукції у 2009 та минулих роках критеріям матеріального або нематеріального активу, забезпечити оприбуткування на відповідних субрахунках з обліку за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх створення).

2. Департаменту кадрової політики, освіти і науки (Банчук М. В.) за участю керівників структурних підрозділів МОЗ, головних позаштатних спеціалістів МОЗ з відповідних спеціальностей, представників проблемних комісій МОЗ та АМН України:

2.1. Провести експертизу планових і звітних матеріалів НДУ та ВМНЗ, підготувати відповідні пропозиції щодо оцінки результатів наукової діяльності підпорядкованих установ за 2009 рік.

2.2. До 30 грудня 2009 року забезпечити проведення конкурсу та за його результатами подати на затвердження перелік НДР, які будуть виконуватися у 2010 році за рахунок коштів державного бюджету.

2.3. Заслухати та обговорити звіти керівників НДУ і ВМНЗ про підсумки наукової діяльності у 2009 році в першому кварталі 2010 року за окремим графіком.

3. Українському центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Чебан В. І.):

3.1. За результатами наукової діяльності НДУ і ВМНЗ сформувати та забезпечити видання чергового випуску Реєстру галузевих нововведень.

3.2. Забезпечити Реєстром галузевих нововведень МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я облдержадміністрацій, головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації, управління охорони здоров'я Севастопольської міської держадміністрації, НДУ та ВМНЗ для організації широкого впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров'я.

3.3. Опрацювати до 15 листопада 2009 року пропозиції щодо формування Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2010 році.

3.4. Узагальнити інформацію НДУ і ВМНЗ про впровадження нововведень і об'єкти права інтелектуальної власності та про стан цієї роботи доповісти керівництву Міністерства до 1 лютого 2010 року.

4. Директорам НДУ і ректорам ВМНЗ протягом січня 2010 року укласти з МОЗ договори на виконання НДР відповідно до результатів конкурсного відбору та подати на затвердження зведені плани НДР на 2010 рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень.

5. Затвердити:

5.1. Форму заявки (запиту) на фінансування замовлення на науково-технічну продукцію, що додається.

5.2. Умови конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт для фінансування за рахунок коштів державного бюджету на 2010 рік, що додається.

5.3. Структуру звіту про науково-практичну діяльність установи (закладу) за 2009 рік, що додається.

5.4. Обсяг інформації, необхідної для розгляду пропозицій щодо їх включення до Реєстру галузевих нововведень, що додається.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич
Карта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.2644