Нормативная база документов
Дата: 23.10.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про вжиття заходів щодо усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань
№ 770 23.10.2009

З метою усунення порушень зазначених у рішенні Колегії Рахункової палати від 22.08.09 "Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів, спрямованих на усунення порушень та недоліків по ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань проведеного Рахунковою палатою України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, генеральним директорам ДУО "Політехмед", ДП "Укрмедпостач" забезпечити виконання Плану заходів, визначених цим наказом, та надавати інформацію щоквартально до Контрольно-ревізійного відділу МОЗ України.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Розглянути результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань проведеного Рахунковою палатою України з метою вжиття дієвих заходів щодо усунення порушень та недоліків.

3.2. Поінформувати Контрольно-ревізійний відділ МОЗ до 01.11.2009 року, а в подальшому до 10.01 та 10.07 щопіврічно щодо вжитих заходів по виправленню виявлених порушень та недоліків.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 23.10.2009 №770

План заходів, спрямованих на усунення порушень та недоліків по ефективності
використання бюджетних коштів на профілактику і лікування
онкологічних захворювань проведеного Рахунковою палатою України
№ п/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
1 Переглянути наказ МОЗ України від 30.12.1992р. № 208 "Про заходи подальшого покращання і розвитку онкологічної допомоги населенню", включивши до нього: Забезпечення лікування всіх онкологічних хворих, лише в закладах онкологічної служби; забезпечити організацію надання медичної допомоги дітям в умовах спеціалізованих відділень; Обов'язкове виконання затверджених МОЗ України стандартів діагностики і лікування онкологічних хворих; Покласти відповідальність за надання онкологічної допомоги хворим та стан справ у регіональних онкологічних службах на начальників обласних, м.м. Києва і Севастополя управлінь охорони здоров'я держадміністрацій. Листопад 2009 Департамент розвитку медичної допомоги, Національний інститут раку МОЗ України
2 Забезпечити організацію надання медичної допомоги дітям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями в умовах спеціалізованих відділень постійно Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення, АМН України (за згодою), Національний інститут раку, НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ Міністр охорони здоров'я АР Крим, начальники управлінь (головних) охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій
2.1 Прискорити розробку стандартів та клінічних протоколів діагностики та лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань у дітей Жовтень2009 - вересень 2010 Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення, АМН України, Національний інститут раку, НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ
2.3. Розробити проект наказу МОЗ щодо удосконалення системи надання медичної допомоги дітям із онкологічними новоутвореннями Вересень 2010 Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення Національний інститут раку, НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ
3 Розробити порядок планування та використання коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання. Зазначеним порядком зокрема, передбачити наступні положення:
3.1. поставки лікарських засобів і медичного обладнання та розрахунки показників бюджетного запиту здійснювати на підставі попередньо зібраної та всебічно проаналізованої інформації про потреби регіонів у лікарських засобах та обладнанні, яка повинна підтверджуватись заявками МОЗ Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі аналізу замовлень лікувально-профілактичних закладів регіонів;
3.2. здійснення своєчасного перерозподілу між регіонами залишків медпрепаратів та виробів медичного призначення які не можуть бути використаними протягом терміну придатності.
постійно Управління моніторингу та супроводу державних програм, Департамент розвитку медичної допомоги, Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
4   4.1. Забезпечити своєчасне надання в межах бюджетного фінансування, передбаченого на виконання державних програм, заявок на високовартісне лікувально-діагностичне обладнання з обов'язковим письмовим підтвердженням щодо: готовності приміщень для розміщення обладнання в конкретних лікувально-профілактичних закладах; у разі необхідності підготовки приміщень -гарантії фінансування на проведення ремонтно-будівельних робіт; фінансової можливості утримувати медичне обладнання (закупівля витратних матеріалів, тощо); наявності підготовлених кадрів. постійно   Міністр охорони здоров'я АР Крим, начальники управлінь (головних) охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, Управління моніторингу та супроводу державних програм , Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин  
5 Розробити та затвердити табелі оснащення лікувально-профілактичних закладів, які здійснюють діагностику та лікування онкологічних захворювань Грудень 2009 року Департамент розвитку медичної допомоги, Національний інституту раку МОЗ України
6 Доводити до регіональних закладів охорони здоров'я графіки поставок централізовано закуплених лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання і здійснювати своєчасне їх постачання постійно ДП "Укрмедпостач", ДУО "Політехммед", Управління моніторингу та супроводу державних програм
7 Забезпечити проведення суцільної оцінки залишків онкопрепаратів та виробів медичного призначення, поставлених в централізованому порядку, щодо достовірності їх обліку, забезпечення умов зберігання впродовж терміну придатності та реальної можливості використання запасів для лікування хворих, за підсумками якої вжити заходів для забезпечення повного і ефективного їх використання   грудень 2009 року   ДП "Укрмедпостач", ДУО "Політехммед", Контрольно-ревізійний відділ , Управління моніторингу та супроводу державних програм, Міністр охорони здоров'я АР Крим, начальники управлінь (головних) охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій
8 Забезпечити своєчасне надходження препаратів до лікувальних закладів з метою задоволення потреби онкологічних хворих в ліках та уникнення придбання необхідних медикаментів за рахунок онкологічних хворих і неефективного використання коштів державного бюджету внаслідок утворення невикористаних залишків медпрепаратів постійно ДП "Укрмедпостач", ДУО "Політехммед", Управління моніторингу та супроводу державних програм , Міністр охорони здоров'я АР Крим, начальники управлінь (головних) охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій
9 Забезпечення інвентаризації результатів наукових досліджень з проблем онкології, завершених у 2002-2008 роках та звітування щодо впровадження їх результатів у практику закладів охорони здоров'я. 2009 -2010 роки Департамент кадрової політики, освіти та науки МОЗ України, Академія медичних наук України (за згодою), Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "онкологія", керівники профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
10 Забезпечити відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" розгляд питання відповідності займаним посадам відповідальних осіб, які допустили неефективне використання бюджетних коштів. постійно Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Департамент кадрової політики, освіти і науки
11 Продовжити комплексні перевірки регіонів щодо виконання протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія" у лікувально-профілактичних закладах країни затверджених наказом МОЗ України від 17.09.07 № 554. 2009 -2010 роки Департамент розвитку медичної допомоги, Національний інститут раку МОЗ України
12 На виконання регіональних програм у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями: визначити конкретні терміни виконання заходів, кількісні та якісні показники, необхідний обсяг та джерела фінансування кожного заходу; оптимізувати кількість програм та заходів, виключивши можливість їх дублювання; при підготовці проектів рішень органів місцевого самоврядування про відповідні місцеві бюджети на наступні роки внести пропозиції щодо скасування (припинення дії) програм, які не мають реальних джерел фінансування; визначити порядок чіткого розподілу функцій та обов'язків учасників виконання програм; чітко розмежувати кошти на забезпечення функціонування онкологічних закладів та реалізацію програм; з метою контролю запровадити звітність (щорічну, квартальну) про виконання заходів програм для співставлення досягнених результатів та вкладених ресурсів. постійно Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М.П.ЖдановаКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.3394