Нормативная база документов
Дата: 05.11.2009
Статус: действительный
Издатель: Міністерство охорони здоров'я України
Тип: Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
№ 805 05.11.2009

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік, затвердженого наказом МОЗ від 12.12.2008 N 744 "Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік", доповнивши його новими позиціями, що додаються.

2. Адміністративному департаменту забезпечити оприлюднення внесених змін до Плану на веб-сайті МОЗ.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра З.М.Митника.

Міністр В.М.Князевич

 

  Додаток
до наказу МОЗ України
від 04.11.2009 № 805

Зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік

N п/п Вид та назва проекту регуляторного акта Об?рунтування необхідності прийняття проекту акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту
 114 Проект наказу МОЗ "Про затвердження Положення про Головну акредитаційну комісію МОЗ та Типового положення про акредитаційні комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій " З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 115 Проект наказу МОЗ "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", З метою реалізації законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності " IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 116 Проект спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346" Підставою підготовки проекту наказу є вимоги Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 117 Проект наказу МОЗ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)" З метою реалізації вимог Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності". IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 118 Проект наказу МОЗ "Про втрату чинності наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 року N38/63" Відповідно до вимог Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 119 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" Відповідно до вимог Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 120 Проект наказу МОЗ "Про втрату чинності наказу МОЗ від 7 листопада 2007 року N 688" Відповідно до вимог Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 121 Проект наказу МОЗ "Про затвердження форми Відомостей з експертним висновком про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів" Відповідно до вимог Закону України від 25 червня 2009 року № 1571-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг
 122 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.07 № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року" IV квартал 2009 року Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
І.В.ШпакКарта сайта
Новости
медицина в Украине и в мире
Медицинские статьи
серьезные исследования и просто интересные факты
Блоги
медицина с точки зрения врача и пациента
Online-консультация
задайте вопрос доктору
Мед консилиум
Если у вас сложный случай - узнайте мнение нескольких врачей
Медицинские организации
аптеки, клиники, лаборатории анализов, санатории и пансионаты, медицинское страхование
Форум
обо всем, что касается здоровья и здравоохранения
Работа
вакансии для врачей и тех, чья профессия связана с медициной.
Справочник
анатомия, медицинские термины, лекарства и болезни.
Здоровье – вопрос, актуальный для всех. На медицинском информационном портале medinfo.ua вы сможете найти информацию про болезни, лекарства, аптеки, клиники, медицинские лаборатории анализов, больницы, санатории и пансионаты, а так же медицинское страхование.

Хотите проверить, правильно ли назначено вам лечение? Не можете «расшифровать» свои анализы? Нужно уточнить медицинский термин? Хотите выбрать санаторий или пансионат? Узнать в какие аптеки поступили нужные вам лекарства? Вы врач и хотите рассказать о сложном случае или предложить свои консультации? Со всем этим и многим другим вам поможет медицинский информационный портал medinfo.ua. Полезная информация для доктора, для пациента и просто для того, кому не безразлично собственное здоровье.

Поиск документа
по названию:
по типу:
по издателю:
Реклама
Новости партнеров

Медицинский информационный портал


Регистрация
0.2678